Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/05/2016 - 15:24 | Author: Newsroom

Οι γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα ποικίλους τύπους ερωτήσεων και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας

ethnos.gr/ ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

Oδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2015-2016 έστειλε σε όλα τα σχολεία το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Για την αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ισχύουν τα εξής:

• Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.

• Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:

α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν απαντήσεις τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που αποστέλλονται στα σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.

β) Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.

Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.

Προϋποθέσεις

• Για την προαγωγή των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ απαιτείται η επίτευξη γενικού μέσου όρου (Γ.Μ.Ο.) ίσου ή ανώτερου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

• Οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης που δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων) στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Ορο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

• Για τους μαθητές της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα Μαθηματικά ή και Ελληνική Γλώσσα ή και Θετικές Επιστήμες, τα οποία έχουν κλάδους, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Τελικός Βαθμός του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Αττική
Πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων κολύμβησης σε δημοτικά σχολεία

Την πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων κολύμβησης σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Αττικής σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας με στόχο την ερχόμενη σχολική χρονιά να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Το υπουργείο Παιδείας μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υλοποιεί Πιλοτικό Πρόγραμμα Κολύμβησης σε δεκατέσσερα (14) κολυμβητήρια του Νομού Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016, με σκοπό τη διάχυση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της κολύμβησης και ειδικότερα την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την καθολική υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2016-2017.

Γενικές πληροφορίες
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Κολύμβησης απευθύνεται σε μαθητές τρίτης (Γ’) και τετάρτης (Δ’) τάξης των δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Το πρόγραμμα θα αποτελείται στην καθολική του εφαρμογή από δέκα (10) μαθήματα ενώ στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθούν τα έξι (6) μαθήματα κολύμβησης κάθε ένα εκ των οποίων θα υλοποιείται εντός ενός διδακτικού δίωρου. Το διδακτικό δίωρο θα περιλαμβάνει τη μετάβαση των μαθητών/τριών προς το κολυμβητήριο, το μάθημα κολύμβησης, καθώς και την επιστροφή τους στη σχολική μονάδα. Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα συμμετέχει ένα (1) τμήμα της σχολικής μονάδας που θα συνοδεύεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, ένας εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του τμήματος.

Loading...
  • europalso

    ideascentral