Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν ένσταση στην αξιολόγησή τους

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/09/2014 - 00:54 | Author: Newsroom

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον τρόπο υποβολής, δόμησης και τεκμηρίωσης της.. ένστασης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που μπορεί ηλεκτρονικά να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ειδικότερα μετά από ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής, δόμησης και τεκμηρίωσης της ένστασης για την αξιολόγηση στελέχους της εκπαίδευσης, διευκρινίζονται από το υπουργείο Παιδείας τα παρακάτω:

Ο ενιστάμενος υποβάλλει την ένσταση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και απαραιτήτως σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι. Στην έντυπη μορφή ο ενιστάμενος εκτυπώνει και υπογράφει το κείμενο της ηλεκτρονικής ένστασης και επισυνάπτει στοιχεία τεκμηρίωσής της.

Ο ενιστάμενος διαμορφώνει το κείμενο της ένστασης με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο. Όσα αναφέρονται στην παρούσα ενότητα έχουν υποβοηθητικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, κρίνεται σκόπιμο να δηλώνονται στην ένσταση σαφώς και ευδιάκριτα τα παρακάτω:

α. Η Κατηγορία ή οι Κατηγορίες κριτηρίων στις οποίες ο ενιστάμενος θεωρεί ότι υποβαθμολογήθηκε.

β. Τα τεκμήρια που αποδεικνύουν, κατά την άποψή του, ότι, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Π.Δ. 152/2013, υποβαθμολογήθηκε το έργο ή υποτιμήθηκαν τα προσόντα του ενιστάμενου.

γ. Η συγκεκριμένη συσχέτιση των τεκμηρίων που επικαλείται ο ενιστάμενος με όσα σαφώς αναφέρονται στο Π.Δ. 152/2013 στην Κατηγορία και στη βαθμίδα (“Επαρκής”, “Πολύ Καλός”, “Εξαιρετικός”) περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού (ρούμπρικα) για την οποία αιτείται βελτίωση βαθμολογίας.

δ. Διευκρινίζεται ότι τα τεκμήρια που επικαλείται πρέπει να είχαν συμπεριληφθεί στον φάκελο αξιολόγησης του ενιστάμενου και να προέρχονται από τα στοιχεία που είχε σε κάθε περίπτωση υπόψη του ο αξιολογητής κατά την αξιολόγηση. Δεδομένου ότι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θα έχει πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στoν φάκελο που υπέβαλαν οι ενιστάμενοι και στην αξιολόγησή τους, κρίνεται περιττή η υποβολή του συνολικού φακέλου σε έντυπη μορφή. Μπορεί, όμως, ο ενιστάμενος να παραπέμπει σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου που υπέβαλε, όταν το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral