Πως γίνεται η κατανομή τμημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/08/2017 - 17:45 | Author: Newsroom

Πότε γίνεται η κατανομή των τάξεων/τμημάτων  σύμφωνα με το νεο ΠΔ για τη λειτουργία Δημοτικών και Νηπιαγωγείων –  Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων γίνεται η κατανομή των τάξεων/τμημάτων το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, εφόσον είναι δυνατόν και δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Σε διαφορετική περίπτωση η κατανομή των τάξεων και των τμημάτων μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους.

Για την κατανομή των τάξεων/τμημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετίαη ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό

ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία.

2. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να πάρει το ίδιο τμήμα για τρίτη φορά

Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

3. Απαγορεύτεται να πάρει το ίδιο τμήμα εκπαιδευτικός για 4η χρονιά

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της
τριετίας, συνεχόμενης ή μη.

4. Σύσταση να μην παίρνουν τις ίδιες τάξεις

Συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων τάξεων ή κύκλου τάξεων (π.χ. Α’ -Β’ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

5. Σύσταση να μην αναλαμβάνουν τάξεις όπου φοιτούν τα τέκνα τους

Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

6. Να μη γίνονται διακρίσεις στην κατανομή των τμημάτων με κριτήρια όπως αναπληρωτές-μόνιμοι κλπ

Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (όπως χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

7. Τι γίνεται αν υπάρχουν διαφωνίες για την κατανομή των τμημάτων

Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή
των τάξεων/τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος.

8. Τι γίνεται σε έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού

Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού στο Δημοτικό Σχολείο το ωράριο αποχώρησης των
μαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους και δύναται να τροποποιείται κατά περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση υλοποιείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

9. Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Για την καλύτερη εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμπληρώνουν
το ωράριό τους στο συστεγαζόμενο σχολείο. Η συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο γίνεται όταν στο συστεγαζόμενο δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για συμπλήρωση ή όταν αυτή συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral