Πως απέτυχαν οι προσπάθειες πρόσληψης εκπαιδευτικών μέσω ΟΑΕΔ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/11/2014 - 10:25 | Author: Newsroom

Σε αναζήτηση λύσης για την κάλυψη των 1000 περίπου κενών βρίσκεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μετά την εθελοντική εργασία στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας από τους Δήμους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συζήτηση για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΟΑΕΔ καθώς το προηγούμενο σχολικό έτος σε τεχνικό δελτίο για προγράμματα κοινωφελούς εργασίας γινόταν λόγος για 600 προσλήψεις νηπιαγωγών σε δημόσια σχολεία. Μετά τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις παρεμβάσεις αιρετών όπως του κ. Μπράτη το Υπουργείο δεν προχώρησε σε προσλήψεις νηπιαγωγών μέσω ΟΑΕΔ αφού κανείς άλλος φορέας πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει προσλήψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος ήταν ο αγώνας που είχαν δώσει οι νηπιαγωγοί οι οποίοι και μετέπειτα ίδρυσαν τον Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών.

Μάλιστα οι πιστώσεις που προβλέπονταν για προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι έντονες αντιδράσεις για την εθελοντική εργασία έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας στην αναζήτηση κάθε λύσης για την κάλυψη των κενών και τη λειτουργία των σχολείων. Η λύση των προσλήψεων μέσω του ΟΑΕΔ έχει πρακτικά προβλήματα και δύσκολα θα τελεσφορήσει όπως μας έδειξε και το παρελθόν. Επίσης αν μπορούν να βρεθούν χρήματα μέσω του ΟΑΕΔ για ποιο λόγο να μην μεταφερθούν στο Υπουργείο Παιδείας όπως έγινε τον Οκτώβριο του 2014;

Όσον αφορά την εθελοντική εργασία και την αδρή μοριοδότηση , όπως έχει γράψει το news.gr, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Η πληροφορία ότι εξετάζεται ακόμα και η λύση του ΟΑΕΔ και των Δήμων προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων που σε μια καυστική ανακοίνωσή του απαντά στην πρόθεση του Υπουργού Παιδείας για προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ με τα εξής:

1. Ούτε εμείς φοβόμαστε, γιατί το μέτρο είναι αντισυνταγματικό βάσει απόφασης του ΣτΕ, (2592/1999), το οποίο γνωμοδότησε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα κανείς άλλος φορέας πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να πραγματοποιεί προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία. Και επειδή είστε νομικός σάς υπενθυμίζουμε τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου στο οποίο τυγχάνει να προΐστασθε με έμφαση στα Άρθρα 4 (Παράγραφος 1 και 2) και 5 (Παράγραφος 2), Ν.3848/2010:

α) Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα­λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι­δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. γ) Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. δ) Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι “H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους” και επομένως το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και αποτελεσματική πλήρωση των κενών στις σχολικές μονάδες της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο στο άρθρο 22 κατοχυρώνει το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και απαγορεύει στους κυβερνώντες να καταργήσουν αδικαιολόγητα τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν συγκεκριμενοποιήσει το κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας και, όσον αφορά τυχόντα κενά των ρυθμίσεων, διατάσσει να ερμηνεύονται υπέρ των εργαζομένων. Καθώς στην προκειμένη περίπτωση προτίθεσθε να δημιουργήσετε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων (αναπληρωτές δηλαδή με άλλους όρους πρόσληψης, αμοιβής και δικαιωμάτων) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων θεωρεί ότι κινείσθε σε ολισθηρό δρόμο, με έκνομα αποτελέσματα.

2. Δε θα μας βάλετε στην κλίνη του Προκρούστη για να φέρετε την Παιδεία στα μέτρα σας. Οίκοθεν νοείται ότι η απολλύσα ψήφος πλησιάζει. Δε θα ακυρώσετε την προσπάθεια τόσων εκπαιδευτικών που εντάχτηκαν στους πίνακες αναπληρωτών μετά από επιτυχία στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Σας γνωρίζουμε πώς θα αντισταθούμε οδούσι και όνυξι.

3. Είχατε τη δυνατότητα και εσείς προσωπικά και οι προκάτοχοί σας να αξιοποιήσετε το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Έχετε αξιολογημένους εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π, και θα μπορούσατε να μετατρέψετε τα δημόσια σχολεία σε κολέγια. Αντ’ αυτού επιλέξατε άλλους αδιαφανείς τρόπους. Τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π εσείς και η κυβέρνησή σας τον θεσπίσατε ως αξιοκρατικό μέσο διορισμού και τώρα εσείς ο ίδιος τον καταστρατηγείτε. Παλινωδία! Σήμερα, ευρισκόμενοι επί ξυρού ακμής, προτίθεστε να προσλάβετε άνεργους εκπαιδευτικούς μη αξιολογημένους, χωρίς διδακτική εμπειρία για να καλύψετε τα κενά των εκπαιδευτικών. Τα χρήματα για τον καινοφανή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας θεσμό του “Ψηφιακού Φροντιστηρίου” επαρκούν για να καλύψετε τα υπάρχοντα κενά.

4.Πραγματικά, δε θα μας προκαλέσει έκπληξη αν, ελλείψει χρημάτων, προτείνετε την επαναφορά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Καποδίστρια!

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral