• Ποιοτικά χαρακτηριστικά Διευθυντών Εκπαίδευσης που επελέγησαν το 2010

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/12/2015 - 17:30 | Author: Newsroom

  Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των επιλεγέντων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του 2010, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας προέκυψε ότι στο σύνολο των επιλεγέντων:

  Σημαντικά ποσοστά διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία άσκησης καθηκόντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.

  Θέση Ποσοστό
  Περιφερειακός Διευθυντής 2%
  Σχολικός Σύμβουλος 24%
  Διευθυντής Εκπαίδευσης – Προϊστάμενος Γραφείου 52%
  Διευθυντής Σχολείου 76%
  Το 71% διαθέτει προϋπηρεσία άνω των 25 ετών, το 27% έχουν 15-25 έτη υπηρεσίας, ενώ υπάρχει και ένας που επελέγη με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 17 έτη.
  Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι ο παράγοντας των χρόνων προϋπηρεσίας και συνακόλουθα η εκπαιδευτική εμπειρία είναι καθοριστικός.
  Υπηρεσιακή κατάσταση (σε έτη) 0 -18 έτη 18 – 25 έτη >25 έτη
  Αριθμός Υποψηφίων Διευθυντών 1 16 41
  Το 43% διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 10% έχουν διδακτορικό.
  Το 55% διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  Το 72% διαθέτουν τίτλο Διδασκαλείου Εκπαίδευσης.
  Το 72% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 .
  Το 21% των επιλεγέντων διέθεταν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 2.
  Το 21% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερο του Β2, ενώ το 16% πιστοποίηση σε επίπεδο Β2 (lower).
  Το 97% προέρχονται από τον κλάδο δασκάλων (ΠΕ70), ενώ το 3% προέρχονται από τον κλάδο νηπιαγωγών (ΠΕ60).
  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 49 9
  Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςπροέκυψε ότι στο σύνολο των επιλεγέντων:
  Σημαντικά ποσοστά διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία άσκησης καθηκόντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
  Θέση Ποσοστό
  Σχολικός Σύμβουλος 12%
  Διευθυντής Εκπαίδευσης – Προϊστάμενος Γραφείου 41%
  Διευθυντής Σχολείου 88%
  Το 76% διαθέτει προϋπηρεσία άνω των 25 ετών, ενώ το 24% έχουν 15-25 έτη.
  Υπηρεσιακή κατάσταση (σε έτη) 0 -18 έτη 18 – 25 έτη >25 έτη
  Αριθμός Υποψηφίων Διευθυντών 0 14 44
  Το 48% διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 28% έχουν διδακτορικό και το 5% διαθέτουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.
  Το 31% διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ το 28% διαθέτουν ΣΕΛΜΕ.
  Το 79% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 1. Το 10% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 2.
  Το 24% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερο του Β2, ενώ το 21% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο Β2 (lower). Πιστοποίηση σε δύο ξένες γλώσσες διαθέτει το 3% των επιλεγέντων.
  Ως προς τον κλάδο προέλευσης:
  Κλάδος Ποσοστό
  μαθηματικών (ΠΕ03) 16%
  φυσικών (ΠΕ04) 31%
  φιλολόγων (ΠΕ02) 26%
  θεολόγων (ΠΕ01) 10%
  οικονομολόγων (ΠΕ09) 7%
  πληροφορικής (ΠΕ19) 3%
  άλλοι κλάδοι 7%
  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 49 9

  Loading...