Ποιοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2015 - 00:04 | Author: Newsroom

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο μάθημα, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50), εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου.

Τα πιο πάνω υπενθυμίζει με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας προς τους καθηγητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης και τα οποία αποτελούν μέρος του νομικού πλαισίου για τη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι καθηγητές Δ.Ε. που διδάσκουν φέτος πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης. Ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το Υπουργείο παρακαλεί τους κ. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους κ. Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε η εγκύκλιος να αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια ευθύνης τους. Οι κ. Διευθυντές των Λυκείων παρακαλούνται για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των καθηγητών που διδάσκουν φέτος πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral