Ποιό είναι το ωράριο των αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/09/2014 - 08:23 | Author: Newsroom

Πολλά μηνύματα απόψε για το ωράριο των αναπληρωτών ΕΣΠΑ Ολοήμερο, καθώς οι απόψεις διίστανται και θα προσπαθήσω με το αποψινό μου άρθρο να δώσω μια απάντηση:

ΔΑΣΚΑΛΟΙ:

Στους δασκάλους το θέμα είναι ξεκάθαρο!

Βάση της εγκυκλίου που δημοσιεύουμε αναφέρει: «οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 που θα απασχοληθούν στην ανωτέρω πράξη, θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο των 24 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο απογευματινό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου».

Δείτε την εγκύκλιο:

Αρ.Πρωτ.142052/Δ1/03-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 μέσω ΕΣΠΑ, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων» ΣΧΕΤ : 1) Η υπ. αριθμ. Φ.50/325/141474/Γ1/03-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟ9-ΩΤΦ) Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων – Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 μέσω ΕΣΠΑ». 2) Το υπ. αριθμ. 139256/Δ1/30-09-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε., με Θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων». 3)Η αριθμ. 138632/Δ1/27-09-2013 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-Ζ23) με θέμα «Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη ολοήμερων Σχολείων» για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 που θα απασχοληθούν στην ανωτέρω πράξη, θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο των 24 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο απογευματινό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα τοποθέτησής τους στα κλασσικά ολοήμερα σχολεία, και στη συνέχεια σε αυτά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εφόσον, δε, δεν επαρκούν οι διδακτικές ώρες στο απογευματινό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να συμπληρώσουν το ωράριο τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθμ. Φ.50/325/141474/Γ1/03-10-2013 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια) (ΑΔΑ: ΒΛΛΟ9-ΩΤΦ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Κωνσταντίνος Βαλιάντζας

Η Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευδοκία Καρδαμίτση

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ:

Τα πράγματα με τις νηπιαγωγούς είναι μπερδεμένα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ όπως τους δασκάλους, παρά μόνο προφορική εντολή για μόνο απόγευμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του “e-mesara.gr”.

Επομένως οι νηπιαγωγοί μπορούν να κάνουν κυλιόμενο ωράριο, γιατί είναι χαρακτηρισμένο όλο το σχολείο ως ολοήμερο κι όχι μόνο το απογευματινό.

Αν το Υπουργείο θα ήθελε να κάνουν ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ θα είχε βγάλει σχετική εγκύκλιο…

e-mesara.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral