Ποιες αποδοχές πρέπει να λαμβάνουν οι ιδιωτικοί εκπαίδευτικοί

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/02/2016 - 11:53 | Author: Newsroom

Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιόβαθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίο προβλέπεται υπό της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.

754/1978 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.∆.∆. και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Τα πιο πάνω ορίζονται σε εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε Τμήμα Β προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή ερώτημα που τέθηκε, σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Η Διεύθυνση γνωστοποιεί ότι ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 36, του Ν.682/1977 (Φ.Ε.Κ.244 τ.Α΄/01-9-1977) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 7, του Ν.817/1978 (Φ.Ε.Κ.170 τ.Α΄/5-10-1978)

Επομένως, για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνει πλασματική κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015.

Η εγκύκλιος

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral