Πιστοποίηση ευρύτερων θεματικών ενοτήτων του επιμορφωτικού προγράμματος “Αξιολόγηση & Διασφάλιση Ποιότητητας στην Εκπαίδευση”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/11/2014 - 17:48 | Author: Newsroom

Πιστοποίηση ευρύτερων θεματικών ενοτήτων του επιμορφωτικού προγράμματος “Αξιολόγηση & Διασφάλιση Ποιότητητας στην Εκπαίδευση”

Το Πρόγραμμα «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του έχει υλοποιήσει 15 κύκλους επιμορφωτικών προγραμμάτων διάρκειας 5 έως 65 ωρών με τη συμμετοχή 800 ατόμων μέχρι σήμερα. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σε διοικητικό προσωπικό οργανισμών και επιχειρήσεων και γενικότερα σε επιστήμονες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα ευθυγραμμιζόμενο με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου προτίθεται από τον Ιανουάριο του 2015 να αναδιοργανώσει τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προσφέρει στο κοινό, με γνώμονα και σκεπτικό την δυνατότητα αξιοποίησης τους, από πλευράς παροχής μορίων σε αξιολογήσεις, διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής σε θέσεις ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό τα σεμινάρια που θα προσφέρονται θα είναι τριάντα πέντε (35) ωρών και άνω και θα συνοδεύονται από εξετάσεις ώστε να οδηγούν στην λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στη Θεματική Ενότητα που θεραπεύουν. Κατά συνέπεια τα νέα σεμινάρια – επιμορφωτικά προγράμματα θα ξεκινούν από 35 ώρες και άνω, ενώ τα υπάρχοντα σεμινάρια θα συνδεθούν σε ευρύτερες θεματικές ενότητες. Οι Θεματικές Ενότητες θα προσφέρονται με τη μορφή της αρθρωτής δομής, δηλαδή θα οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο οποίο θα αναφέρεται το σύνολο των ωρών της ευρύτερης θεματικής ενότητας.

Έτσι για παράδειγμα το μέχρι πρότινος προσφερόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα» διάρκειας είκοσι (20) ωρών, θα διατίθεται ως επιμέρους θεματική ενότητα του αρθρωτού προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διάρκειας (50 ωρών). Η επιμέρους θεματική ενότητα θα οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης στην ενότητα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα». Όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει και τις άλλες δύο ενότητες του επιμορφωτικού προγράμματος θα μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων θα οδηγήσει στην απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διάρκειας (50 ωρών).

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μεμονωμένα σεμινάρια εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης του Προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση» του Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (επιμορφωτικά προγράμματα) μπορούν να λάβουν εφόσον το επιθυμούν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε ευρύτερα Θεματικά Αντικείμενα που συμπεριλαμβάνουν τα θεματικά αντικείμενα που ήδη έχουν παρακολουθήσει ή ολοκληρώσει με επιτυχία. Οι ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι οποίες εφεξής θα προσφέρονται με τη μορφή της αρθρωτής δομής οδηγούν σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο οποίο αναφέρεται το σύνολο των ωρών της ευρύτερης θεματικής ενότητας

Οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχουν παρακολουθήσει μεμονωμένα επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας μικρότερης των 35 ωρών:

Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μεμονωμένα σεμινάρια διάρκειας μικρότερης των 35 ωρών μπορούν εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης στην ευρύτερη θεματική ενότητα. Θα πρέπει βέβαια η ευρύτερη θεματική ενότητα να περιέχει τα προγράμματα που οι εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρουν τα επιμέρους προγράμματα που έχουν ολοκληρώσει και τη θεματική ενότητα – πρόγραμμα που του ενδιαφέρει λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Εντός δέκα ημερών θα λαμβάνουν απάντηση στο αίτημα τους για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης τους στην πιστοποίηση της ευρύτερης θεματικής ενότητας.

2.Στην περίπτωση που συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στο ευρύτερο θεματικό αντικείμενο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε ένα τεστ με ερωτήσεις επιλογής απάντησης (σωστό – λάθος, Ναι – Όχι, αντιστοίχησης, επιλογή σωστής απάντησης μεταξύ διαφόρων προτεινόμενων απαντήσεων). Το τεστ αυτό θα διατεθεί διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας eLearningτου Πανεπιστημίου και δεν θα απαιτεί φυσική παρουσία σε τάξη. Η εξέταση πιστοποίησης είναι απαραίτητη αφενός διότι σε ορισμένα προγράμματα είχε δοθεί βεβαίωση και όχι πιστοποιητικό επιμόρφωσης και αφετέρου διότι θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός εμπέδωσης και κτήσης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, από την περίοδο ολοκλήρωσης των επιμορφωτικών δράσεων μέχρι την ημερομηνία αίτησης.

3.Η εξέταση πιστοποίησης θεωρείται επιτυχής εφόσον στο τεστ συγκεντρωθεί βαθμός 50% και πάνω. Οι επιτυχόντες παραλαμβάνουν το νέο πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τη διάρκεια ωρών της θεματικής ενότητας καθώς και μια βεβαίωση η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τις επιμέρους θεματικές ενότητες που παρακολούθησαν, τις ώρες και τις ακριβείς ημερομηνίες παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης των μεμονωμένων προγραμμάτων, τα οποία ακυρώνονται και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν διότι θα καλύπτονται από το νέο πιστοποιητικό. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης ή ολοκλήρωσης δεν επιστρέφονται, μπορούν να κρατηθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Κόστος Διαδικασίας Πιστοποίησης

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης έχει κόστος 35 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εξέταση της αίτησης, το κόστος εξέτασης (κωδικοί και χρήση πλατφόρμας, θέματα εξετάσεων), η βαθμολόγηση, και η διαδικασία έκδοσης νέου πιστοποιητικού. Η εξέταση πιστοποίησης σε δύο θεματικές ενότητες έχει κόστος 50 ευρώ και σε τρεις θεματικές ενότητες 60 ευρώ.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν χωρίς καμία επιβάρυνση σε μια επιμορφωτική συνάντηση διάρκειας πέντε (5) ωρών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση τους για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο.

Η πρώτη διαδικασία πιστοποίησης 15-20 Δεκεμβρίου 2014

Οι ευρύτερες Θεματικές Ενότητες και τα επιμέρους μεμονωμένα προγράμματα που τις συνθέτουν είναι τα εξής:

1.Ανάπτυξη Εργαλείων και χρήση Λογισμικών στη βελτίωση του Εκπαιδευτικού Έργου (72 ώρες)

·Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες)

·Χρήση Λογισμικών (SPSS, Excel) στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση (20 ώρες)

·Σεμινάριο ανάπτυξης ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (20 ώρες)

·«Social Media: Κάνοντας τα Πρώτα Βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης» (12 ώρες)

2.Βελτίωση σχεδιασμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου ( 60 ώρες)

·Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας (Προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ) (20 ώρες)

·Τεχνικές Δημιουργικής Σκέψης (10 ώρες)

·Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (10 ώρες)

·Σεμινάριο ανάπτυξης ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (20 ώρες)

3.Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (50 ώρες)

·Εφαρμογή Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (20 ώρες)

·Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (10 ώρες)

·Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες)

4.Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (35 ώρες)

·Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες)

·Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (10 ώρες)

·Συγγραφή Εκθέσεων Αυτοπαρουσίασης και Αξιολόγησης (5 ώρες)

5. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και Προσωπικού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (35 ώρες)

·Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα (20 ώρες)

·Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (10 ώρες)

·Συγγραφή Εκθέσεων Αυτοπαρουσίασης και Αξιολόγησης (5 ώρες)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος,

Αστέριος Δουκουδάκης

Για πληροφορίες:

Σοφία Κρουσανιωτάκη

e-mail: equas@admin.uoa.gr

τηλ.: 210 3689653

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Loading...
  • europalso

    ideascentral