Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2017-2019

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/06/2017 - 18:42 | Author: Newsroom

 Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 103027/Θ2/19-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2144 Β’) Υ.Α. «Προσαρμογή των διατάξεων …. στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση

Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών/ντριών και υποδιευθυντών/ντριών αυτών», σας διαβιβάζουμε, συνημμένα:

– Πίνακα αποτίμησης, κατά φθίνουσα σειρά και ανά αιτούμενο Εκκλησιαστικό Σχολείο, των κριτηρίων των κατηγοριών α΄ και β΄ για τους ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο υποψηφίους για την επιλογή διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral