Περισσότερα μόρια για κατηγορίες αποσπασμένων εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/11/2014 - 16:55 | Author: Newsroom

Συμπληρωματική εγκύκλιο μεταθέσεων απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με την οποία γίνεται προσθήκη κάποιων χωρίων και τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στη συνέχεια των πιο κάτω σχετικών:

α) Η αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιος “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

β) Η αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιος “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Α. Συμπληρώνουμε τα αναφερόμενα στην περ. α’ παρ.6.1., κεφ. Δ’ του δεύτερου μέρους ως ακολούθως:

“Εξαιρούνται οι υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν το 2014 είτε με τη διαδικασία των γενικών μεταθέσεων είτε με τη διαδικασία των μεταθέσεων στα μουσικά, καλλιτεχνικά και διαπολιτισμικά σχολεία, για τις οι οποίες οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν της Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την ημερομηνία έκδοσης της κάθε απόφασης.

Επίσης, οι υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή τοποθετήθηκαν οριστικά το 2014 λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την ημερομηνία έκδοσης της κάθε απόφασης. Σε περίπτωση που η απόφαση εκδόθηκε μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014 η καταχώριση θα γίνει με ημερομηνία την 1/9/2014″.

Β. Τροποποιούμε τα αναφερόμενα στην περ. α’ παρ. 3.2.2., κεφ. Δ’ του πρώτου μέρους τους ως ακολούθως:

Για την Πρωτοβάθμια:

“α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από το σχολικό έτος 2011-2012 στοΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Το ίδιο ισχύει και για τους αποσπώμενους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την ένταξή τους στον Οργανισμό του ΥΠΑΙΘ με το Π.Δ. 114/2014. Ισχύει από τη δημοσίευση των διατάξεων στα αντίστοιχα ΦΕΚ”.

Για τη Δευτεροβάθμια:

“α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από το σχολικό έτος 2011-2012 στοΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Το ίδιο ισχύει και για τους αποσπώμενους στα Αυτοτελή Γραφεία Νομικής υποστήριξης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης που προβλέπονται από το Ν. 4072/2012, καθώς και για τους αποσπώμενους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την ένταξή τους στον Οργανισμό του ΥΠΑΙΘ με το Π.Δ. 114/2014. Ισχύει από τη δημοσίευση των διατάξεων στα αντίστοιχα ΦΕΚ

Loading...
  • europalso

    ideascentral