Περαιτέρω διάλυση της εκπαίδευσης προτείνει η Ε.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/01/2015 - 13:22 | Author: Newsroom

Το μνημόνιο είναι σύμφωνα με τους γραφειοκράτες της ΕΕ, που μεταφράζουν σε νούμερα τις πολιτικές επιλογές, το φάρμακο για «πάσαν νόσον» ακόμη και της Εκπαίδευσης.

Η ετήσια έκθεση για τις επιδόσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καταγράφει πολλές ασθένειες και δεν υπάρχει παράγραφός που να μην μνημονεύεται ως θεραπεία… το μνημόνιο και η αυστηρή λιτότητα που επιβάλει. Τα αρνητικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε πολλά ΜΜΕ. Το 360pedia.gr εστιάζει στις προτάσεις, τις δεσμεύσεις και την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση που θα φέρουν στην Παιδεία.

Μόνο σε ιδεολογική και πολιτική εμμονή μπορεί να αποδώσει κανείς την τεράστια ανακολουθία που προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τηνΕκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ελλάδα. Η έκθεση καταγράφει κακούς ποιοτικούς δείκτες και προτείνει μέτρα που έχουν όλα οικονομικό στόχο στην κατεύθυνση βέβαια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Από τη μία απαριθμεί και αναλύει τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, την αδυναμία των πτυχιούχων να βρουν δουλειά, τη δραματική μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, την υποβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση, την σχεδόν ανύπαρκτη δια βίου μάθηση και από την άλλη προτείνει μέτρα που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τους δείκτες όπως

  • η επιπλέον συρρίκνωση του αριθμού των σχολείων
  • η αύξηση των μαθητών ανά τάξη
  • η εγκατάλειψη των σχολείων από την πολιτεία μεταμφιεσμένη σε αυτονομία, οικονομική και διοικητική.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑ

Η Ελλάδα είναι πίσω σε 5 από τους 6 εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020. Το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης δεν κρύβει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και κυρίως η δυνατότητα των νέων ανθρώπων να βρουν δουλειά.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014

Η ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση υποβάλλεται σε μια σειρά σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας και αδυνατεί να διασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση των νέων ανθρώπων στην Απασχόληση. H έκθεση PISA 2012 δείχνει σημαντική αποτυχία στις βασικές δεξιότητες, κυρίως στα Μαθηματικά. Η ανεργία στους νέους παραμένει πάνω από 60% και το πρώτο τετράμηνο του 2014 και ακόμη και οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.

Σε ότι αφορά τις προτάσεις, αξίζει να τις δει κανείς μια μία και υπό το πρίσμα της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως άλλωστε παραδέχεται η έκθεση, σχεδόν σαν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο

Ως χώρα σε πρόγραμμα η Ελλάδα εφαρμόζει τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Μνημονίου. Αυτό απαιτεί συστημικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες τις Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης… στο συνολικό πλαίσιο της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, της υψηλής ανεργίας στους νέους και τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης η Ελλάδα πρέπει:

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η να εκσυγχρονίσει την προσχολική εκπαίδευση και αγωγή, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει τις χαμηλές επιδόσεις.

Αυτός ο γενικός στόχος με τον οποίο κανείς φυσικά δεν θα διαφωνούσε πρέπει να επιτευχθεί με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία όλων των βαθμίδων επειδή οι προσλήψεις απαγορεύονται. Ούτε καν η αναλογία μια πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις δεν έχει εφαρμοστεί. Μέχρι το τέλος του πρώτου Τριμήνου οπότε άρχισαν να γίνονται σταδιακά προσλήψεις αναπληρωτών κυρίως με κονδύλια του ΕΣΠΑ οι οποίες, ωστόσο, καλύπτουν μόλις το 60% των κενών, χάνονταν 20.000 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Η έκθεση που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, παραδέχεται ότι το σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει επηρεαστεί βαθύτατα από την αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή. Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά η Ελλάδα για την εκπαίδευση είναι ανάμεσα στα χαμηλότερα της ΕΕ. Ο προϋπολογισμό του 2015 προβλέπει για την Παιδεία μόλις το 1,8% του ΑΕΠ. Η συνολική μείωση από το 2011 φθάνει το 30,75%.

Σύμφωνα με την έκθεση η δέσμευση για περαιτέρω μείωση, 0,3% του ΑΕΠ, στις δαπάνες για την Εκπαίδευση και τη Κατάρτιση από το 2013 -με τα ήδη καταστροφικά αποτελέσματα- και έως το 2015 μπορεί να επιτευχθεί με

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η Εξορθολογισμό του σχολικού δικτύου, αύξηση των μαθητών να τάξη, και μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Δηλαδή κι άλλες συγχωνεύσεις και λουκέτα σε σχολεία, επιπλέον στοίβαγμα στις τάξεις και μάθημα με κουβέρτες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν κινδυνεύει από όλα τα παραπάνω αλλά μόνο από το να μην εφαρμοστούν τα «μέτρα κλειδιά» που περιλαμβάνει το Μνημόνιο και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε

ΠΡΟΤΑΣΗ 3η Αξιολόγηση και λογοδοσία των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Οικονομική και οργανωτική αυτονομία των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων σε ευθυγράμμιση με το Μνημόνιο.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει προκαθορισμένο ποσοστό αποτυχόντων άρα πιθανές απολύσεις με επακόλουθο και άλλα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και χαμένες διδακτικές ώρες. Όσο για την οικονομική αυτονομία των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την αξιολόγησή τους μόνο ως εφιάλτης θα μπορούσε να εξελιχθεί ειδικά για τις περιοχές όπου ζουν κοινωνικά στρώματα με χαμηλά εισοδήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ 4η βελτίωση της διδασκαλίας και ανάπτυξη της ελκυστικότητας και της συνάφειας της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (και της Μαθητείας) με την αγορά εργασίας

Ειδικά η συγκεκριμένη πρόταση μόνο ως σύντομο ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί αφού οι οριζόντιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το 2013 και μετά, ουσιαστικά έχουν διαλύσει την δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το καλοκαίρι του 2013, λίγες μέρες μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ καταργήθηκαν επίσης με ξαφνικό θάνατο, οι τομείς υγείας, εφαρμοσμένων τεχνών και αισθητικής των Επαγγελματικών σχολών και Λυκείων. Περίπου 2000 καθηγητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Είκοσι χιλιάδες μαθητές που σπούδαζαν τις συγκεκριμένες ειδικότητες βρέθηκαν κυριολεκτικά στον αέρα. Οι περισσότεροι μαθητές που θα πήγαιναν Β Λυκείου, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ειδικότητα, τα παιδιά όμως της Γ Λυκείου παγιδεύτηκαν. Το Υπουργείο Παιδείας τους επέτρεπε να τελειώσουν την ειδικότητα τους, όμως δεν υπήρχαν πια καθηγητές, παρότι προσελήφθησαν ωρομίσθιοι και αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί από δημόσια ΙΕΚ.

Ποιος μαθητής θα εμπιστευθεί την Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά από όλα αυτά; «Χάθηκαν χιλιάδες ώρες μαθήματος, είπε στην HuffingtonPost Ελλάδας, ο Θέμης Κοτσιφάκης, που εκτός από πρόεδρος της ΟΛΜΕ, είναι και ο ίδιος σε διαθεσιμότητα.

Θέμης Κοτσιφάκης, πρόεδρος ΟΛΜΕ

Υπήρχαν εβδομάδες στις οποίες έκαναν μόνο 5 ώρες μάθημα, ενώ σε ορισμένα σχολεία, όπως στο Λασίθι και στην Ηλεία, τα παιδιά της Γ Λυκείου δεν έκαναν καθόλου μαθήματα στην ειδικότητα τους. Το ωραίο είναι πως λίγο μετά ήρθε νέος νόμος που επέτρεπε στα ιδιωτικά ΙΕΚ να λειτουργούν και σχολές για απόφοιτους γυμνασίου, ακόμα και για ειδικότητες που δεν προβλέπονταν πια, όπως τις δικές μας που τις είχαν καταργήσει».

Το σημαντικότερο είναι ωστόσο ότι οι ειδικότητες που καταργήθηκαν είναι οι πλέον δημοφιλείς και καταγράφουν την μεγαλύτερη απορροφητικότητα στον εργασιακό στίβο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Επομένως για ποια «ελκυστικότητα» και «συνάφεια» με την αγορά εργασίας μιλάμε; Εκτός και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά η όποια Κυβέρνηση παραμείνει προσηλωμένη στην εφαρμογή των Μνημονίων θεωρεί ότι η Επαγγελματική εκπαίδευση θα παρέχεται μόνο από ιδιωτικούς φορείς και φυσικά με δίδακτρα.

Ο νεοπαγής θεσμός της Μαθητείας ως 4ο έτος του επαγγελματικού Λυκείου είναι από μόνος του ένα τεράστιο κεφάλαιο στο οποίο το 360pedia.gr θα επανέλθει σύντομα. Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει ακόμη προετοιμασία για τη σύνδεση και κυρίως τον κρατικό έλεγχο των επιχειρήσεων και των συνθηκών μαθητείας σε αυτές, 17χρονων παιδιών. Είναι ενδεικτικό ότι στη Γερμανία από όπου εισήχθη ή μάλλον επιβλήθηκε ο θεσμός, διεξάγεται ευρεία συζήτηση για τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να τεθούν ώστε να μην είναι η Μαθητεία φτηνά εργατικά χέρια για τις επιχειρήσεις χωρίς κανένα όφελος για τους μαθητευόμενους αφού τα ποσοστά προσλήψεων, μετά το πρόγραμμα, είναι πολύ χαμηλά. Και να φανταστεί κανείς ότι ο θεσμός, Dual system, έχει ιστορία 80 ετών στη Γερμανία και αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5η Καλύτερη προσαρμογή της Ανώτατης εκπαίδευσής στις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Μία εξαιρετική πρόταση η οποία απαιτεί Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό. Κάτι που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα και είναι απολύτως αδύνατο να προκύψει υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης εφαρμογής μέτρων αυστηρής λιτότητας. Η παταγώδης αποτυχία του σχεδίου Αθηνά από το οποίο μάλιστα δεν προέκυψε ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικό όφελος, είναι μόνο ένα δείγμα. Ακόμη και στον αριθμό των εισακτέων η έλειψη σχεδιασμού έχει τραγικά αποτελέσματα. Η λαϊκίστικης έμπνευσης απελευθέρωση των μετεγγραφών απορρύθμισε πλήρως την ανώτατη εκπαίδευση. Λόγω των πολιτικών αυστηρής λιτότητας που έχουν επιβάλλει τα μνημόνια, προς την απαρέγκλιτη εφαρμογή των οποίων πιέζει η έκθεση, τα πανεπιστήμια απλά αδυνατούν να εκπαιδεύσουν τους επιπλέον φοιτητές, όπως έχει επανειλημμένως καταδείξει, με ρεπορτάζ, το 360pedia.gr.

Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά τα σχόλια και τις προτάσεις της έκθεσης δημιουργεί την εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν αυτές τις εκθέσεις λίγο ως πολύ όπως οι υπάλληλοι των τηλεφωνικών εταιριών τους… πολίτες: ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πρόβλημα δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε ένα τυφλοσούρτη που έχουν κληθεί να ακολουθούν απαρέγκλιτα. Η λύση πχ. για την ανεργία στους πτυχιούχους είναι η σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, αδιάφορο αν απευθύνονται σε μία χώρα όπου δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας όσο και αν έχουν πέσει οι μισθοί και έχουν διαλυθεί οι εργασιακές σχέσεις. Αναρωτιέται, εύλογα, κανείς γιατί εξακολουθούν ακόμη να κάνουν μετρήσεις ποιοτικών δεικτών αφού η μόνη πολιτική που θα προτείνουν είναι αυτή της αυστηρής οικονομικής λιτότητας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral