• BANNERS LOGO

 • ad728x90 (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ)

 • Πατριαρχική και Συνοδική εγκύκλιος επί τη συγκλήσει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 18, 2016 15:19 μμ

  ριθμ. Πρωτ. 314
  γία ρθόδοξος κκλησία μας «ς πορφύραν κα βύσσον στολισαμένη» τ αματα τν μαρτύρων της, τ δάκρυα τν σίων της κα τος γνας κα τς θυσίας τν μολογητν τς πίστεώς της, ορτάζει σήμερον τν μέραν τν νομαστηρίων της.


  ρθς καδικαίως κλήθη κα καθιερώθη ς «Κυριακ τς ρθοδοξίας» μέρα, κατ τν ποίαν μετππερίοδον νς αἰῶνος σκληρν γώνων λήθεια λαμψε κα κατίσχυσε το ψεύδους δι τς προσκυνήσεως ς φορέων προσωπικς παρουσίας κα θείας χάριτος τν ερν εκόνων τοσαρκωθέντος Υο κα Λόγου το Θεο κα τν γίων Του. Δι᾿ ατο το τρόπου νεγνωρίσθη κα διεκηρύχθη παξ τι τι « Λόγος σρξ γένετο κασκήνωσεν ν μν» (ωάν. α΄ 14) τιμήσας οτω καγιάσας τν λικν κτίσιν κα τ σμα μας, δι ν τκαταστήσ «κοινωνος θείας φύσεως» (πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄ 4), μετόχους τς θείας χάριτος κα ζως.
  Ες τν μεγάλην ατν κασωτήριον λήθειαν, τν ποίαν πολέμησαν ορνητα τς προσκυνήσεως τν ερν εκόνων, δς πρς κατίσχυσιν τς ληθείας ναντι το ψεύδους, πρξε κα ες τν περίπτωσιν ατν κείνη, τν ποίαν κολούθησεν κκλησία π᾿ρχς καθ᾿λην τν διαδρομν τς στορίας της, κα ατ δν το λλη πκείνην τς συνοδικότητος. διάκρισις μεταξληθείας καψεύδους, ρθοδοξίας κα αρέσεως, δν εναι πάντοτε εχερής. Κα ο αρετικοπίστευον κα πιστεύουν τι κατέχουν τν λήθειαν, κα θπάρχουν πάντοτε κενοι, οποοι θ χαρακτηρίζουν ς «αρετικος» τος μ συμφωνοντας πρς τς πόψεις των. ρθόδοξος κκλησία ες τν περίπτωσιν ατν μίαν καμόνον αθεντίαν ναγνωρίζει: τν Σύνοδον τν κανονικν πισκόπων της. νευ συνοδικς ποφάσεως διάκρισις μεταξρθοδοξίας κα αρέσεως δν εναι δυνατή. λα τ δόγματα τς κκλησίας κα οερο κανόνες της φέρουν τν σφραγδα τς συνοδικότητος. ρθοδοξία εναι κκλησία τς συνοδικότητος.
  Τν κκλησιολογικν ταύτην ρχν νέκαθεν τόνισεν ρθόδοξος κκλησία, κα τν φαρμόζει πιστς ες τοπικν πίπεδον. Τοτο σχυεν π πολλος αἰῶνας καππιπέδου οκουμενικο πανορθοδόξου, διεκόπη μως λόγστορικν συγκυριν πμακρόν. Σήμερον ερισκόμεθα ες τν εχάριστον θέσιν νναγγείλωμεν καπισήμως π τς ερς ταύτης οκουμενικς καθέδρας τι, χάριτι Θεο, συμφωνί πάντων τν Προκαθημένων τν γιωτάτων ρθοδόξων κκλησιν, θέλει πραγματοποιηθππεντήκοντα κα πλέον τν ποφασισθεσα γία καΜεγάλη Σύνοδος συνόλου τς ρθοδόξου κκλησίας ν τ νήσΚρήτπ 18ης ως 27ης ουνίου . ., τς ποίας αργασίαι θρχίσουν διπανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας ν τν ρακλείερ Να τογίου Μην κατ τν μεγάλην κα εσημον μέραν τς Πεντηκοστς, θσυνεχισθον δν τρθοδόξκαδημί παρ τ Κολυμβάριον Χανίων. Τς γίας κα Μεγάλης ταύτης Συνόδου θέλει προεδρεύσει μετέρα Μετριότης περιστοιχιζόμενος π τν λοιπν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν, θμετάσχουν δς μέλη ατς ντιπροσωπεαι ξ ρχιερέων λων τν κκλησιν τούτων.
  Πρώτιστος σκοπς κασπουδαιότης τς Πανορθοδόξου ταύτης Συνόδου εναι ν καταδειχθτι ρθόδοξος κκλησία εναι Μία, γία, Καθολικ καποστολικκκλησία, νωμένη ν τος Μυστηρίοις, κα μάλιστα τ Θεί Εχαριστί, κα τρθοδόξπίστει, λλ καν τσυνοδικότητι. Δι κα προητοιμάσθη ατη πμακρν χρονικν διάστημα δισειρς Προπαρασκευαστικν πιτροπν καΠροσυνοδικν Διασκέψεων, στε τΚείμενα τν ποφάσεών της νδιαπνέωνται πμοφωνίας, κα λόγος της νκφέρεται «ν νστόματι κα μι καρδί«.
  Τ θέματα, τποα θπασχολήσουν τν γίαν καΜεγάλην Σύνοδον, καθορισθέντα πανορθοδόξως δη κατ τν χρόνον τς ποφάσεως τς συγκλήσεώς της, πτονται κυρίως προβλημάτων σωτερικς δομς κα ζως τς ρθοδόξου κκλησίας, τποα χρζουν μέσου διευθετήσεως, ς καζητημάτων φορώντων ες τς σχέσεις τς ρθοδοξίας πρς τν λοιπν χριστιανικν κόσμον κα τν ποστολν τς κκλησίας ες τν ποχήν μας. Γνωρίζομεν, βεβαίως, τι κόσμος ναμένει νκούσ τν φωνν τς ρθοδόξου κκλησίας ππολλν κ τν φλεγόντων προβλημάτων, τποα πασχολον τν σύγχρονον νθρωπον. λλκρίθη ναγκαον πως ρθόδοξος κκλησία διευθετήσ πρτον τ το οκου της πρν κφέρ λόγον πρς τν κόσμον, πργμα τποον δν χει παύσει ν θεωρ χρέος της. Ττι μετ τν πάροδον τόσων αώνων ρθοδοξία κφράζει τν συνοδικότητά της ππαγκοσμίου πιπέδου ποτελε τ πρτον καποφασιστικν βμα, τποον ναμένεται τι δι τς χάριτος το Θεο μετ᾿ ο πολ θκολουθήσουν καλλα δι τς συγκλήσεως, σν Θε, καλλων Πανορθοδόξων Συνόδων.
  δελφογαπητο κατέκνα προσφιλν Κυρί,
  Τ μεγάλα στορικγεγονότα κατευθύνονται π τν χάριν το Θεοποος καί, τελικς, εναι Κύριος τς στορίας. μες σπείρομεν κακοπιμεν, λλ᾿ αξάνων εναι Θεός (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 8). γία κα Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας ποτελε, ντως, γεγονς στορικν κα ες τν Θεν κα μόνον ναποθέτομεν τν κβασίν του. Καλομεν, θεν, πάντας τος ρθοδόξους ν τν κόσμον πιστούς, κλρον κα λαόν, ες προσευχν πρς τν ν Τριάδι Θεν πως στέψ δι τν ελογιν Του τ γεγονς τοτο, δι ν οκοδομηθ δι᾿ ατοκκλησία Του κα δοξασθ τπανάγιον νομά Του. Ο καιρο εναι κρίσιμοι κανότης τς κκλησίας δέον νποτελέσ τπόδειγμα τς νότητος τς σπαρασσομένης π διαιρέσεις κασυγκρούσεις νθρωπότητος. πιτυχία τς γίας καΜεγάλης Συνόδου εναι πόθεσις λων τν μελν τς κκλησίας, τποα κα καλονται νπιδείξουν τνδιαφέρον των δι᾿ ατήν. δη, τ συμφωνηθέντα πανορθοδόξως καποβαλλόμενα ες τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον κείμενα δημοσιοποιονται κατίθενται ες τν διάθεσιν παντς καλοπροαιρέτου πιστο πρς πληροφορίαν κανημέρωσίν του, λλ κα πρς κφρασιν τς γνώμης του κα τν προσδοκιν του π τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον.
  Τατα γγέλλοντες παντ τ πληρώματι τς ν τν οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας κατ τν εσημον ταύτην μέραν εχόμεθα πως Κύριος Θες δωρται τκκλησί Ατο κα πσιν μν πλουσίαν τν χάριν κα ελογίαν Του, δη δ κα τ κόσμπαντ «τν ερήνην δι παντς ν παντ τρόπ» (Β΄ Θεσ. γ΄, 16).
  ν τει σωτηρίῳ͵βις’, κατ μνα Μάρτιον (κ’)
  πινεμσεως Θ

  + Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος, διάπυρος πρς Θεν εχέτης
  + Περγάμου ωάννης, ν Χριστ εχέτης
  + Ντένβερ σαΐας, ν Χριστ εχέτης
  + τλάντας λέξιος, ν Χριστ εχέτης
  + Πριγκηποννήσων άκωβος, ν Χριστ εχέτης
  + Προικοννήσου ωσήφ, ν Χριστ εχέτης
  + Φιλαδελφείας Μελίτων, ν Χριστ εχέτης
  + Γαλλίας μμανουήλ, ν Χριστ εχέτης
  + Δαρδανελλίων Νικήτας, ν Χριστ εχέτης
  + Ντητρόϊτ Νικόλαος, ν Χριστ εχέτης
  + γίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ν Χριστ εχέτης
  + Σηλυβρίας Μάξιμος, ν Χριστ εχέτης
  + δριανουπόλεως μφιλόχιος, ν Χριστ εχέτης
 • ad300x250 (ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ KEIMENOY ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ)

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΑΡΘΡΑ

 • ADNOW

 • BANNER SLIDE BOTTOM

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr
 • BANNER SIDEBAR 1

 • BANNER SIDEBAR 2

 • BANNER SIDEBAR 3