Παράταση της μεταβατικής περιόδου στον τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/08/2015 - 12:12 | Author: Newsroom

Απόφαση 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ 1765/Β/19-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις σε ποσοστό 60% απο επιτυχόντες ΑΣΕΠ και 40% αναπληρωτές

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ.

1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 – 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Τι προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 :
«Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Σύμφωνα με την ΥΑ 21406/Δ2/29-2-2012 (ΦΕΚ 615/Β/5-3-2012 ) δόθηκε παράταση έως και το σχολικό έτος 2012-2013. Παρόμοια παράταση δόθηκε για το σχ. έτος 2013-2014 με την 49104/Δ1/10-4-2013 (ΦΕΚ 1017/Β/24-4-2013 ) ΥΑ, για το σχ. έτος 2014-2015 με την 80110/Δ1/22-5-2014 (ΦΕΚ 1435/Β/4-6-2014 ) ΥΑ και για το σχ. έτος 2015-2016 με την 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ 1765/Β/19-8-2015 ) ΥΑ.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral