• Παράταση στα Ιδιωτικά Σχολεία για την κατάθεση δικαιολογητικών

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/02/2016 - 12:00 | Author: Newsroom

    Τελική προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

    Παράταση στα Ιδιωτικά Σχολεία για την κατάθεση δικαιολογητικών

    Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 29-2-2016, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση, η οποία είχε οριστεί με το με αρ.πρωτ.210247/ΓΔ4/22-12-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων.

    Loading...