• Παράταση υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτικούς στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/08/2017 - 19:36 | Author: Newsroom

   Παράταση υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτικούς στα ΚΠΑ2 του –  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   με αριθμ. Φ7/122800/Δ4

  «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. την υπ΄ αριθμ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 απόφαση (Β΄ 2275)

  2. την υπ΄ αριθμ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017 πρόσκληση

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Την παράταση της προθεσμίας, έως τις 21-08-2017, της με αριθ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017 Πρόσκλησης, για τη διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), για τα ΚΠΑ2 που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα . Για τα ΚΠΑ2 Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις και για μερική διάθεση.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή
  1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΠΑ2 Καβάλας
  2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΠΑ2 Αγίων Αναργύρων-Ιλίου
  (μερική ή ολική διάθεση)ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας
  (μερική ή ολική διάθεση)
  3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
  4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 Κέρκυρας
  5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης
  (μόνο για μερική διάθεση)

  Loading...