• ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ε.Β.Π. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Οκτώβριος 11, 2016 14:49 μμ
    Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016‐2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5001997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014‐2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ‐ ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !  • greekteachers.gr