• ΠΑΝΤΕΙΟΣ Προκήρυξη επιστημονικών περιοχών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/11/2015 - 16:34 | Author: Newsroom

    Προκήρυξη επιστημονικών περιοχών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (5 – 25 Νοεμβ.

    ε.έ.) Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ότι: Σύμφωνα με το Ν.3685/2008, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και την από 8/10/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, προκηρύσσονται (…) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

    Loading...