ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017: συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/04/2017 - 11:23 | Author: Χιώτης Λάκης

: Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) έτους 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υπ. Απόφασης  Αριθμ. 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009(ΦΕΚ 422-Β’) Υ.Α.  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών  ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 06.06.2017 μέχρι και 21.6.2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί  με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΟΗΨ4653ΠΣ-57Γ).

Οι ενδιαφερόμενοι σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί-τακτικά μέλη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009(ΦΕΚ 422Β)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί-εισηγητές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009(ΦΕΚ 422Β)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να έχουν διδακτική εμπειρία στο οικείο μάθημα για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄).

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα)

Μαθηματικά» (Άλγεβρα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Προγραμματισμός Υπολογιστών

·         Δίκτυα Υπολογιστών

·         Στοιχεία Μηχανών

·         Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

·         Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

·         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης  ΙΙ

·         Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

·         Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών

·          Ψηφιακά Συστήματα

·         Ηλεκτροτεχνία

·         Ηλεκτρικές Μηχανές

·         Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

·         Οικοδομική

·         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

·         Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

·         Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

·          Δενδροκομία

·         Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία

·         Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

·         Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

·         Ναυσιπλοΐα ΙΙ

·         Μεταφορά Φορτίων

·         Μηχανές Πλοίου ΙΙ

·         Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας  II

·          Υγιεινή

·         Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί

·         Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2017.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε., οι οποίοι σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και τους Προϊσταμένους Επιστημονικής Καθοδήγησης συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς.

Για τις αιτήσεις εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral