Πανελλήνιες 2016: Σχολιασμός και απαντήσεις Ένωσης Ελλήνων Χημικών στα θέματα Χημείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/05/2016 - 00:18 | Author: Newsroom

Σήμερα Δευτέρα 30-5-2016 εξετάστηκε το μάθημα «Χημεία» Θετικής κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καθώς και η «Χημεία» Θετικής κατεύθυνσης με το παλαιό σύστημα .

Η ΕΕΧ παρακολούθησε τις σημερινές εξετάσεις, όπως προβλέπει ο ρόλος της ως σύμβουλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, εξέτασε τα θέματα και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Συνάφεια με την διδασκόμενη ύλη Όλα τα θέματα είναι εντός των ορίων της διδασκόμενης ύλης και καλύπτονται πλήρως από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου.
Εύρος εξέτασης Tα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και εξετάζουνπολύ βασικές έννοιες και γνώσεις από το σύνολο, συμπεριλαμβανομένων και των νέων κεφαλαίων της ύλης.
Έκταση θεμάτων Η έκταση του είναι ικανοποιητική, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στους μαθητές σε ότι αφορά στην επεξεργασία.
Βαθμός δυσκολίας Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά και εύκολα προσεγγίσιμα.
Διακριτική ικανότητα Η διακριτική ικανότητα των θεμάτων είναι περιορισμένη
Εξέταση της κριτικής ικανότητας Τα θέματα, χωρίς να απαιτούν καθόλου απομνημόνευση, δεν εξετάζουν αποτελεσματικά την κριτική ικανότητα των μαθητών .
Πρωτοτυπία Τα θέματα δεν παρουσιάζουν πρωτοτυπία και δεν απαιτούν συνδυασμό γνώσεων, όπως θα ήταν δυνατό μετά τη διεύρυνση της ύλης.

Εν κατακλείδι, η Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ) θεωρεί ότι τα θέματα της Χημείας δεν απαιτούν απομνημόνευση, έχουν μεγάλο εύρος, είναι εντός των ορίων της διδακτέας ύλης και καλύπτουν μεγάλο μέρος της, είναι σαφή ως προς τη διατύπωσή τους, αλλά κινούνται σε μέτριο επίπεδο και δεν αναδεικνύουν τους μαθητές οι οποίοι έχουν πολύ καλή προετοιμασία και υψηλή κριτική ικανότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σε ότι αφορά τα θέματα για τους μαθητές που εξετάστηκαν με το παλαιό σύστημα, αυτά έχουν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων, επιπλέον όμως απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, έχουν καλύτερη διαβάθμιση και τα ερωτήματα Γ2, Δ3, Δ4 αυξάνουν τη διακριτική τους ικανότητα.

Loading...
  • europalso

    ideascentral