Πανελλήνιες 2016: Oι σχολές του μηχανογραφικού για τα ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/02/2016 - 11:21 | Author: Newsroom

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ΤΕΙ., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Μαθηματικά» και «Νεοελληνική Γλώσσα» όπως έχουν οριστεί και δύο μαθήματα ειδικότητας όπως έχουν οριστεί με υπουργική απόφαση.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ισχύουν για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (ξένη γλώσσα και σχέδιο) οι υποψήφιοι εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων -Εξεταστέα ύλη

Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ.βτης χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων αι είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται δι-αφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ-παίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπα-ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυ-φυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Μαθηματικά» και «Νεοελ-ληνική Γλώσσα» όπως έχουν οριστεί με το άρθρο 9 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και δύο μαθήματα ειδικότητας όπως έχουν οριστεί με τη Φ. 151/142457/Α5 (ΦΕΚ 2029 Β’)/ 17-09-2015 υπουργική απόφαση.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ισχύουν για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κα-τευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (ξένη γλώσσα και σχέδιο) οι υποψήφιοι εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων -Εξεταστέα ύλη
1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
1. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβά-νονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., δια-τρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξετα-στέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων

και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε υποε-ρωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται δι-αφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ι. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κατά την εξέταση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους υποψήφιους απόσπασμα κειμένου (δοκιμι-ακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρό-τητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:

1) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου
2) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγ-χονται:
α) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.)
β) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογι-στική, κ.τ.λ.)
γ) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώ-νυμα – αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.)
δ) η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.
3) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοι-νωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.
Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1) Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
2) Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους υποψηφίους διαρθρώνονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην ορ-γάνωση μιας λογικής δομής.
β) Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να ανα-λύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.
3) Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ι. Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση των πανελ-λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται
ως εξής:
α) Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ήτοι:
• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Δενδροκομία
• Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία
• Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
• Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι τρεις (3) ερωτή-σεις το καθένα. Τα πρώτα τρία (3) θέματα έχουν σκοπό τον έλεγχο της αποκτηθείσας γνώσης και το τελευταίο (τέταρτο) θέμα έχει σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης και την ικανότητα εφαρμογής της. Η βαθμολογία κατανέμεται ισότιμα και στα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων. β) Διοίκησης και Οικονομίας
• Αρχές Οικονομικής θεωρίας
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων: α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή όσο και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων.
β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο ερωτήσεις ή μια ερώτηση και μία απλή άσκηση, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται κατά τη διανομή των θεμάτων.
II. Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση των πανελ-λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται
ως εξής:
α) Τομέας Πλοιάρχων για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:
• Ναυσιπλοΐα II
• Μεταφορά Φορτίων
β) Τομέας Μηχανικών για το πανελλαδικώς εξεταζό-μενο μάθημα:
• Μηχανές Πλοίου II
γ) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτομα-τισμού για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:
• Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία
• Ηλεκτρικές Μηχανές
Δίνονται τέσσερα (4) θέματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει δύο ερωτήσεις. Ειδικότερα:
α) Τα δύο θέματα περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση, η κατανόηση και η κριτική ικανότητα των μαθητών.
β) Τα άλλα δύο θέματα περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα. Η βαθμολογία για καθένα από τα ανωτέρω θέματα κα-τανέμεται ισότιμα και η περαιτέρω κατανομή τους στις ερωτήσεις γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων.
III. Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση του πανελ-λαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας γίνεται
ως εξής:
α) Τομέας Μηχανολογίας για το πανελλαδικώς εξε-ταζόμενο μάθημα:
• Στοιχεία Μηχανών
β) Τομέας Μηχανικών για το πανελλαδικώς εξεταζό-μενο μάθημα:
• Στοιχεία Μηχανών
Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θέματα κλιμακούμε-νης δυσκολίας, μεταξύ των οποίων και ασκήσεις. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει έως δύο ερωτήματα.
Η βαθμολογία για το καθένα από τα ανωτέρω μα-θήματα κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποι-είται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.
IV. Για τον Τομέα Μηχανολογίας η εξέταση των πανελ-λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται
ως εξής:
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών II
Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θεωρητικά θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Στα θέματα αυτά δεν περι-λαμβάνονται ασκήσεις. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει έως δύο ερωτήματα.
Η βαθμολογία για καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποι-είται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.
IV. Για τον τομέα Δομικών Έργων η εξέταση των πα-νελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γί-νεται ως εξής:

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.) Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγηση τους έχουν ως ακολούθως:
α) Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15
ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 20
iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλ-
λόμενων στοιχείων, μονάδες 15.
β) Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
– γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15
– γραμματογραφία, μονάδες 10
– συμβολισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5
γ) Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
δ) Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
• Οικοδομική
Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θέματα που μπορεί να περιέχουν θέματα θεωρίας, είτε εφαρμογές της θε-ωρίας, είτε ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις. Η βαθμολογία κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων
V. Για τον τομέα Πληροφορικής η εξέταση των πανελ-λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται
ως εξής:
• Προγραμματισμός Υπολογιστών
• Δίκτυα Υπολογιστών

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων. Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

δείτε εδώ τις σχολές

Loading...
  • europalso

    ideascentral