• Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/03/2017 - 14:16 | Author: Newsroom

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Τροποποίηση των Αποφάσεων 492/19-01-2017(ΑΔΑ:7I614653ΠΣ-4Δ1) και 15881/22-12-2016(ΑΔΑ:ΩΣΜΕ4653ΠΣ-ΘΔΞ) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...