Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/01/2017 - 20:09 | Author: Newsroom

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ/Η Ε.E.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τρίπολη 03-01-2017
·Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου μετά την αριθμ.

πρωτ 11097/10-11-2016 Απόφαση Κύρωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων ΑναπληρωτώνΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ30 για το σχολικό έτος 2016-2017, τον πίνακα «Απορριπτέων», οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, καθώς και την αριθ. 1/03-01-2017 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου, ανακοινώνει:
·Την ΠΡΟΣΛΗΨΗΜΙΑΣ/ΕΝΟΣ (01) προσωρινής/ού αναπληρώτριας/ή κλάδου ΠΕ30–Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο ΚΕΔΔΥ Λακωνίας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
·Τα ΚΕΝΟπου προέκυψε στο ΚΕΔΔΥ Λακωνίας, λόγωμη αποδοχής του διορισμού από τον αναπληρωτή που τοποθετήθηκε με την προηγούμενη απόφασή μας και
Κ Α Λ Ε Ι
Τις/ους υποψήφιες/ους προσωρινές/ούς αναπληρώτριες/ές Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 οι οποίοι στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. έχουν σειρά:
ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών από 35 έωςκαι 37
να συμπληρώσουν τις επισυναπτόμενες υπεύθυνη δήλωση και Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στο λειτουργικό κενό του ΚΕΔΔΥ Λακωνίας από Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00.
Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω emailστο mail@pdepelop.grμε σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές ή β) μέσω φαξ στο 2710230118. Για τα αρχεία που θα παραλάβουμε μέσω email, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για αυτά που θα αποστέλλονται μέσω fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παραλαβή τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2710230111.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ανωτέρω είναι 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00.
  • Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των Αιτήσεων-Δηλώσεων Τοποθέτησης, θα αναρτηθεί ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η προσλαμβανόμενος/η θα πρέπει να παρουσιαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά 1-7 που αναγράφονται στο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016 έγγραφό μας, αναρτημένο την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα μας. Η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.
  • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουνεμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσίαή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου των ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.
  • Για τη λίστα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας δείτε το αναρτημένο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016.
  • Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψή σας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral