Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/11/2016 - 12:49 | Author: Newsroom

Ανακοινώθηκαν από την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου το απόγευμα της Παρακευής 4 Νοεμβρίου προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου μετά την αριθμ. πρωτ 8793/30-09-2016 Απόφαση Κύρωσης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ΑναπληρωτώνΕιδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου ΔΕ01 για το σχολικό έτος 2016-2017, καθώς και του πίνακα «Απορριπτέων» οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, ανακοινώνει:

·Την ΠΡΟΣΛΗΨΗΔΥΟ (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»και
·Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01 -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσηςστα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017», με Κωδικό ΟΠΣ 5002109, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
·Τα ΚΕΝΑ(ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και
Κ Α Λ Ε Ι
τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ε.Β.Π. οι οποίοι στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.–ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ01 βρίσκονται σε θέση από 1 έως 55 (και δεν έχουν προσληφθεί ή παραιτηθεί με προηγούμενη απόφαση) καθώς και αυτούς που στον ίδιο πίνακα έχουν σειρά από 56 έως και 63 να συμπληρώσουν τις επισυναπτόμενες υπεύθυνη δήλωση και Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης από σήμερα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης πρέπει να συμπεριλάβετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλα τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση. Εάν, για παράδειγμα, στην αρχική σας Αίτηση είχατε δηλώσει όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, τότε θα πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης να συμπληρώσετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλες τις σχολικές μονάδες που δίνονται ως λειτουργικά κενά.
 • Σε περίπτωση που παραλείψετε κάποια επιλογή αλλά με βάση τη σειρά σας στον πίνακα πρέπει να τοποθετηθείτε εκεί, τότε η πρόσληψη και τοποθέτησή σας θα γίνει στο κενό αυτό ανεξάρτητα αν το έχετε συμπεριλάβει ή όχι στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης (δηλαδή πρέπει να εξαντλούνται όλα τα κενά του κάθε νομού που έχετε δηλώσει και στη συνέχεια να προχωράτε στακενά της επόμενης προτίμησης).
 • Εάν στην αρχική σας Αίτηση δεν είχατε δηλώσει κάποιο νομό, τότε δεν έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε κενά του νομού αυτού στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης.
 • Η σειρά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση είναι δεσμευτική.
Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω emailστο mail@pdepelop.grμε σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές ή β) μέσω φαξ στο 2710230118. Για τα αρχεία που θα παραλάβουμε μέσω email, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για αυτά που θα αποστέλλονται μέσω fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παραλαβή τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2710230111.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ανωτέρω είναι 8 Νοεμβρίου 2016. Εάν δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτησή σας θα γίνει σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώσατε στην αρχική σας Αίτηση.
 • Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των Αιτήσεων-Δηλώσεων Τοποθέτησης, θα αναρτηθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά 1-7 που αναγράφονται στο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016 έγγραφό μας, αναρτημένο την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα μας. Η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.
 • Εάν το όνομά σας δε βρίσκεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. σημαίνει ότι τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική σας Αίτηση καλύφθηκαν από υποψήφιους που βρίσκονταν σε ανώτερη θέση από εσάς στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. και δεν προσλαμβάνεστε στη φάση αυτή, αλλά υπάρχει πιθανότητα, αν δοθούν επιπλέον πιστώσεις, να προσληφθείτε σε επόμενη φάση. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
 • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουνεμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσίαή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου των ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.
 • Για τη λίστα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας δείτε το αναρτημένο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016.
 • Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψή σας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Download attachments:

Loading...
 • europalso

  ideascentral