Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/11/2016 - 13:25 | Author: Newsroom

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5808/18-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΩΥ4653ΠΣ-1ΛΦ) απόφασή μας, με θέμα: «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001890, του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral