Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/12/2016 - 16:47 | Author: Newsroom

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ.


Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία και τοποθετούνται σε ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ:
1. «40150_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ23_ΣΜΕΑΕ_5001975_7ΨΞ44653ΠΣ-ΘΒΓ.pdf»
και
2. «40149_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ23_ΚΕΔΔΥ-ΣΔΕΥ_ΥΠ ΔΟΜΩΝ_5001982_6ΩΔΣ4653ΠΣ-ΓΑ1.pdf»
καλούνται την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/12/2016 από ώρα 08:30 να προσέλθουν στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 το αργότερο έως τις 15:00, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι τοποθετούνται σε ΚΕΔΔΥ θα προσέλθουν απευθείας στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας από τις 08:00 – 12:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 2. Απόδειξη της ελληνομάθειας (όταν απαιτείται σύμφωνα με την ΑΠ 118640/Δ3/19-07-2016 Πρόσκληση υποψηφίων …)
 3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 4. Ταυτότητα
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 8. Βεβαίωση ενσήμων που αφορά τις προϋπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιο συμβούλιο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας καθώς και την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών για μισθολογική εξέλιξη είναι το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

40150_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ23_ΣΜΕΑΕ_5001975_7ΨΞ44653ΠΣ-ΘΒΓ
40149_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ23_ΚΕΔΔΥ-ΣΔΕΥ_ΥΠ ΔΟΜΩΝ_5001982_6ΩΔΣ4653ΠΣ-ΓΑ1
Loading...
 • europalso

  ideascentral