Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/02/2017 - 18:37 | Author: Newsroom

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.35.2/12675/27-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΑΠ44653ΠΣ-ΜΡ9) Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 ΕΔΩ
Loading...
  • europalso

    ideascentral