Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/03/2018 - 09:22 | Author: Newsroom

Ορισμός των Περιφερειακών

1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ. Αναστόπουλο Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τον κ. Ντάμπλια Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Ακριτίδη Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου την κ. Καράκιζα – Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου τον κ. Δήμο Ανδρέα, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

6. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας τον κ. Σούλιο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

7. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας την κ. Χριστοπούλου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

8. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου την κ. Δάφνη Δήμητρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

9. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τον κ. Τζάστα Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

10. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την κ. Λυκιαρδοπούλου – Κοντάρα Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

11. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας την κ. Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

12. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον κ. Περικλειδάκη Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

13. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων την κ. Παχή Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral