• Όλες οι αλλαγές στο Νέο Λύκειο όπως καθορίζονται από το ν.4310/2014

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/12/2014 - 17:08 | Author: Newsroom

  Οι αλλαγές στο Νέο Λύκειο όπως καθορίζονται από τον.4310/2014

  Άρθρο 57
  Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου.

  (πατήστε εδώ )

  Άρθρο 58
  Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
  (Πατήστε εδώ )

  Άρθρο 59
  Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
  (πατήστε εδώ )

  Άρθρο 72
  Τάξη Μαθητείας
  (πατήστε εδώ )

  Άρθρο 88
  Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

  1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως ακολούθως:
  «στ) επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγράφουν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού.»

  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας sep4u.gr

  Loading...