Όλα τα χρήσιμα αρχεία για τις αιτήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής 2015-2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/08/2015 - 11:59 | Author: Newsroom

Εγκύκλιος 128727/Ε1/12-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Ρ465ΦΘ3-ΜΔΥ ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολ.

έτους 2015-2016, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13-8-2015 έως 21-8-2015.

Loading...
  • europalso

    ideascentral