Οικιακή Οικονομία: Δεξιότητες για οικογένειες και καταναλωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/03/2015 - 10:46 | Author: Newsroom

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑ*

Από το 1982, η Διεθνής Ομοσπονδία Οικιακής Οικονομίας (IFHE) έχει ορίσει την 21η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα Οικιακής Οικονομίας.

Το θέμα για το 2015 είναι: «Αλφαβητισμός σε θέματα Οικιακής Οικονομίας: Δεξιότητες για οικογένειες και καταναλωτές».

Η Οικιακή Οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται ως επιστήμη στα τέλη του 18ου αιώνα. Σκοπός της νέας επιστήμης ήταν ο αλφαβητισμός των γυναικών σε θέματα που σχετίζονται με τον οίκο (το σπίτι) και την καθημερινή ζωή, με άμεσο επακόλουθο οι γυναίκες να εκπαιδευτούν κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορούν να φροντίζουν σωστά την οικογένεια τους. Αυτό θα επέφερε άμεσα αποτελέσματα τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Αργότερα, προς τα τέλη του 20ου αιώνα, οι κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες διαφοροποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η επιστήμη αυτή να εξελιχτεί, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Η Οικιακή Οικονομία παύει να αφορά μόνο τη γυναίκα και τις γνώσεις της γύρω από την οικογένεια. Απευθύνεται πλέον και στα δύο φύλα και ασχολείται με ότι τους περιβάλλει (κοινωνία – οικονομία – περιβάλλον). Σκοπός της πλέον είναι να βοηθήσει τα άτομα, άντρες και γυναίκες, να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, να καλλιεργήσουν στάσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή, με τρόπο που να τα καθιστά αυτόνομα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του καθημερινού βίου.

Η οικονομική λιτότητα και οι κοινωνικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την Κυπριακή κοινωνία, ενδέχεται να προκαλέσουν αμέτρητες αρνητικές συνέπειες όπως λόγου χάρη είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ο αλφαβητισμός σε θέματα της Οικιακής Οικονομίας όπως η διατροφή, η υγεία, το περιβάλλον, η αγωγή του καταναλωτή, η σεξουαλική αγωγή κ.τ.λ. ενδυναμώνει τους μαθητές και τους εφοδιάζει με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση της ζωής τους. Οι βιωματικές δράσεις που αξιοποιούνται κατά τη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων στο μάθημα, επιτρέπουν στους έφηβους να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την κρίση τους και βοηθώντας τους να πάρουν τις σωστότερες για αυτούς αποφάσεις για την μελλοντική τους εξέλιξη.

Αναμφίβολα, η Οικιακή Οικονομία, μέσα από τη διαθεματικότητα της μπορεί να προσφέρει στους έφηβους και μελλοντικούς ενήλικες, τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και να αποδειχθούν υγιή μέλη και χρήσιμοι στο ευρύ κοινωνικό σύνολο.

*Εκ μέρους του Συνδέσμου Καθηγητών/τριών Οικιακής Οικονομίας

Loading...
  • europalso

    ideascentral