Οι τελικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/01/2016 - 21:33 | Author: Newsroom

Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και συνακαλόλουθα ανακοινώθηκαν και οι τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αλλά και οι πίνακες των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση εκπαίδευσης.

Ήδη οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν αναρτήσει τους πίνακες με εξαίρεση τηv Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας η οποία θα αναρτήσει τους πίνακες στις 5 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00.

Το χρονοδιάγραμμα από τις 8 Ιανουαρίου και έπειτα:

8/1/2016 Διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ( Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00. ) – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

11/1/2016 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Καταχώρηση βαθμολογίας – Ανάρτηση μοριοδότησης της ψηφοφορίας

Από 12/1/2016 έως 19/1/2016 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Από 20/1/2016 έως 22/1/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα

Από 25/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Από 27/1/2016 έως 29/1/2016 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1/2/2016 Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στούς δικτυακούς τόπους αρκετών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ( θα αναρτηθούν στις 5 Ιανουαρίου)

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Πίνακες Π.Ε) ( Πίνακες Δ.Ε)

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral