• Οι σημαντικές αλλαγές στο Νέο Λύκειο.

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2014 - 12:17 | Author: Newsroom

  Επιστημονικά Πεδία

  Τα Επιστημονικά Πεδία γίνονται 6 με την προσθήκη της Πληροφορικής: Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. “Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες” δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν.

  epe_final
  Οι σχολές και τα τμήματα, για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η πληροφορική, θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους.”

  Συντελεστές αυξημένης Βαρύτητας:

  – O συντελεστής αυξημένης βαρύτητας θα καθορίζεται από την ΑΔΙΠ και όχι από τις Σχολές/Τμήματα
  -Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση. Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα, Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον υπουργό Παιδείας, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης, ο συντελεστής καθορίζεται από τον υπουργό Παιδείας.

  Αφαιρείται η Πληροφορική από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ Λυκείου και αυξάνονται οι ώρες από 1 σε 2 για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στο πρόγραμμα της Γ Λυκείου θα γίνονται 13 ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και 20 σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού. Στο παρακάτω πίνακα είναι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ Λυκείου πριν και μετά τις τροπολογίες.

  c-lyk-gen-neo-lyk

  c-lyk-math-neo-lyk

  Τα Μαθήματα στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ Γενικού Λυκείου:

  1.Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  2.Θρησκευτικά
  3.Ιστορία
  4.Ξένη Γλώσσα και
  5-7: τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού
  alt

  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας sep4u.gr

  Loading...