Οι πιστώσεις στέρεψαν. Με εγκυκλίους και τροπολογίες της τελευταίας στιγμής η εξαφάνιση των κενών!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/02/2016 - 23:31 | Author: Newsroom

Οι πιστώσεις στέρεψαν. Με εγκυκλίους και τροπολογίες της τελευταίας στιγμής προωθείται,εντεινόμενη, η αντιθεσμική κάλυψη – εξαφάνιση των κενών .

του αιρετού Χρήστου Κανδηλώρου και της αναπληρώτριας αιρετού Βιολέττας Πατέλη

Μετά την γνωστή εγκύκλιο από 16-2-16 (διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών), η απόφαση 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας και η νέα τροπολογία που ψηφίστηκε στις 21-2-16 (Άρθρο 82 Ρυθµίσεις θεµάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης),

συμπληρώνουν και διαμορφώνουν την τελική εικόνα ώστε να ικανοποιηθούν οι περικοπές των Μνημονίων και να υλοποιηθούν οι επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στις οποίες έχει δεσμευτεί και το Υπ Παιδείας.

Οι μνημονιακές πολιτικές που έχουν υπογραφεί, προϋποθέτουν την απαξίωση των εκπαιδευτικών. Ακολουθούνται, από ριζικά αντιεκπαιδευτικά και αντιπαιδαγωγικά μέτρα. Οι στόχοι τους είναι γραμμένοι φαρδιά πλατιά στο τρίτο μνημόνιο: διδακτικό ωράριο, κατανομή μαθητών και εκπαιδευτικών ανά τμήμα, «εξορθολογισμός» τάξεων και εξαφάνιση των κενών, μηδενικοί διορισμοί.

Η νέα υπουργική αυτή εγκύκλιος απόφαση έρχεται για να διευκολύνει τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, οξύνοντας τα μεγάλα προβλήματα των σχολικών μονάδων, που αφορούν την παιδαγωγική διαδικασία, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές.

Επιχειρούν ΤΩΡΑ, μόλις 4 μήνες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να αναμορφώσουν τα εβδομαδιαία προγράμματα και να “βγάλουν και από τη μύγα ξίγκι” – να καλύψουν όπως – όπως μέρος των κενών που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τα σχολεία. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους: είτε με ανάθεση μαθημάτων ειδικοτήτων σε δασκάλους (επιστρέφοντας στην εποχή που ο “δάσκαλος τα κάνει όλα”) είτε και σε άλλες ειδικότητες (π.χ. ανάθεση ωρών θεατρολογίας σε εικαστικό, είτε σε ξενόγλωσσους) ενώ ανοίγει η δυνατότητα να καταργούν κατά περίπτωση το δάσκαλο τάξης προκειμένου να μετακινήσουν “μισό δάσκαλο” σε άλλο σχολείο!!! Για να καταστήσουν μόνιμη αυτή την απαράδεκτη κατεύθυνση τροποποιούν το καθηκοντολόγιο ως προς το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δίνοντας και ελεγκτικό – διοικητικό έργο στους σχολικούς συμβούλους.

Ο τρόπος είναι να αφαιρούνται διδακτικές ώρες από τον δάσκαλο από το τμήμα που διδάσκει, αυτές να δοθούν στους εκπαιδευτικούς που τώρα κάνουν μια και δυο ώρες ενισχυτική και έτσι ο δάσκαλος αυτός να εμφανιστεί με περίσσευμα ωρών, ώστε να μετακινηθεί για λίγες ώρες σε άλλο σχολείο! Εναλλακτικά οι ώρες που αφορούν την ευέλικτη ζώνη ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με στόχο να διευρυνθεί αυτό το περίσσευμα που θα χρησιμοποιηθεί σαν απασχόληση των παιδιών στις ώρες που αντιστοιχούν σε ειδικότητες που τα κενά τους δεν έχουν καλυφθεί και δεν πρόκειται να καλυφθούν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση προσπαθούν να εξαντλήσουν μέχρι τελευταίας ώρας το ωράριο των εκπαιδευτικών Γαλλικών και Γερμανικών παρά το γεγονός ότι πηγαίνουν σε 5!!! σχολεία χωρίς να αναγνωρίζουν το χρόνο μετακίνησης στο ωράριό τους αλλά και το γεγονός ότι “τα προγράμματα των σχολείων είναι συχνά αλληλοσυγκρουόμενα και «ΔΕΝ βγαίνουν». Πρέπει οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία να προτείνουν τη συμπλήρωση του ωραρίου τους με διοικητικό έργο το οποίο να αιτούνται να εγκριθεί.

Η νέα τροπολογία για την ειδική αγωγή και τα Τ.Ε αποσκοπεί ουσιαστικά στο να συγκαλύψει τα τεράστια κενά της σχεδόν καταργημένης παράλληλης στήριξης (143 μόνο στην Ανατ.Αττική) και να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τμημάτων ένταξης να τα “κάνουν όλα” καταργώντας στην ουσία τα τμήματα ένταξης.

Για την τελευταία συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε

  1. 1. Στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω πλαισίου το Π.Υ.Σ.Π.Ε. στις 18-2-2016 και με ψήφους 3 (της προέδρου και των δύο διορισμένων μελών του) έναντι 2 των αιρετών, προχώρησε στην συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11 και ΠΕ 70. Από τους αιρετούς κατατέθηκε στα πρακτικά η παρακάτω δήλωση :

«Όπως έγινε φανερό, στις περιπτώσεις, τουλάχιστον, κάλυψης ωραρίου σε σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν κενά των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που τοποθετούνται, ενώ τα υπάρχοντα σε αυτά κενά εντοπίζονται σε ειδικότητες (θεατρολογίας – πληροφορικής) που δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλες ειδικότητες ή εκπαιδευτικό ΠΕ 70, οι τοποθετήσεις αυτές στοχεύουν στη κάλυψη κενών με μορφή «απασχόλησης» των μαθητών. Επειδή κάτι τέτοιο αντίκειται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο καταψηφίζουμε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις».

Το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και όχι από μετακινήσεις εκπαιδευτικών .

Τα αναλυτικά προγράμματα δεν προβλέπουν πουθενά την απασχόληση των μαθητών όταν τα ολοήμερα υπολειτουργούν ή όταν οι δάσκαλοι καλούνται να κάνουν ώρες ειδικοτήτων και οι ειδικότητες καλούνται να κάνουν ώρες άλλων άσχετων με αυτές ειδικοτήτων είτε ώρες δασκάλων (πχ στο ολοήμερο) μέσα στη χαοτική πραγματικότητα που δημιούργησε η πολιτική μηδενικών διορισμών.

2. Για το θέμα της γνωμοδότησης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στις περιπτώσεις που αυτή αφορούσε αναπληρωτές συναδέλφους, που παράλληλα αιτούνταν την προσμέτρηση του στην προϋπηρεσία και την μισθολογική εξέλιξη αρχικά η διοίκηση επιδίωξε να αποφύγει την αναγνώριση του της συνάφειας. Ύστερα από την επιμονή συναδέλφου αναπληρώτριας που κατέθεσε σχετική αίτηση και τη θέση μας στο υπηρεσιακό συμβούλιο, στο τελευταίο ΠΥΣΠΕ πάρθηκε η απόφαση να εξετασθεί μόνο η συνάφεια του τίτλου, διατυπώνοντας την αναρμοδιότητα του ως προς την προσμέτρηση ή όχι στην προϋπηρεσία και εξέλιξη.

Χαρακτηριστικά γύρω από το πρόβλημα αυτό, ενώ σύμφωνα με το νόμο 4354/16-12-2015 (νέο μισθολόγιο), άρθρα 7,8,9 και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου είναι δυνατή η προσμέτρηση του συναφούς μεταπτυχιακού στην προϋπηρεσία και την μισθολογική εξέλιξη, με μια αυθαίρετη ερμηνεία εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου 2/21015/ΔΕΠ/5-1-16, αποτρέπεται ουσιαστικά η υλοποίηση του νόμου.

Φαίνεται ότι, στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών, ακόμα και ψηφισμένοι νόμοι αναιρούνται όταν είναι δυνατόν να επιφέρουν έστω και την παραμικρή επιβάρυνση του δημοσίου.

3.Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα:

– Τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν από άδεια.

– Επικυρωθήκαν αποφάσεις επανατοποθέτησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ή απόσπασης (με βάση τις αιτήσεις τους).

– Έγινε ορισμός Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου Ολοήμερου και αναπλήρωση προϊσταμένης Ν/γείου.

– Χορηγήθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Συνάδελφοι τώρα περισσότερο από ποτέ οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών αλλά και οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να υπερασπιστούν την παιδαγωγική και το ρόλο τους και να μην αποδεχτούν να κάνουν τους “γυρολόγους” εκπαιδευτικούς, από σχολείο σε σχολείο και από τάξη σε τάξη, και να καταστρατηγήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και κάθε παιδαγωγική αρχή ακόμα και ενάντια στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώνουν και τους αιρετούς για κάθε προσπάθεια τέτοιας επιβολής για να βοηθούν την παρέμβαση μας και στο ΠΥΣΠΕ.

22/2/2016

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral