Οι διατάξεις για το ΚΠΓ που ψηφίστηκαν στη Βουλή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/05/2016 - 15:37 | Author: Newsroom

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Η παρ.

1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α ́186) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτι- κού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους κα- θηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι..

Loading...
  • europalso

    ideascentral