Οι αυθαίρετες παρεμβάσεις στην παιδεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2015 - 17:42 | Author: Newsroom

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την παιδεία ως το υπ’ αριθμό 1 θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά ζητήματα δεν έχουν ούτε κομματικό ούτε προσωπικό χαρακτήρα, καθώς αφορούν τόσο στις σημερινές όσο και στις επόμενες γενιές, δηλαδή στο παρόν και στο μέλλον του έθνους μας.

Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται με οίηση και αδιαλλαξία.

Η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία και προτίθεται να συμμετέχει ενεργά σε αυτόν. Ωστόσο επισημαίνει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της συγκυβέρνησης τον περασμένο Γενάρη έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά σημαντικών, αυθαίρετων παρεμβάσεων στην παιδεία. Για τη Νέα Δημοκρατία πρόκειται για κορυφαία ζητήματα που πρέπει να τεθούν στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ο οποίος πρέπει να διεξαχθεί από μηδενική βάση. Μεταξύ των πολλών παρεμβάσεων επισημαίνουμε τις ακόλουθες:

Α. ΓΕΝΙΚA

1. Προώθηση πληθώρας σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα παιδείας σε άσχετα νομοσχέδια ή με τροπολογίες ή με ΠΝΠ, αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση.

2. Επιλογή των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με κριτήρια καθαρά κομματικά.

3. Αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

4. Κομματικές εκκαθαρίσεις διοικητικών στελεχών του Υπουργείου Παιδείας την παραμονή των βουλευτικών εκλογών.

5. Απόπειρα κομματικών εκκαθαρίσεων διοικήσεων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας οργανισμών την παραμονή των βουλευτικών εκλογών.

6. Δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου Μπαλτά που ισοπέδωνε κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

7. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 25.000 κενά, χωρίς ούτε ένα αναπληρωτή εκπαιδευτικό στα σχολεία.

8. Καθυστέρηση αποστολής των αναγκαίων χρηματικών ποσών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του εξωτερικού.

9. Καθυστέρηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολείων του εξωτερικού και σειρά αυθαιρεσιών στη διαδικασία αυτή.

10. Τέλος στα προγράμματα «Οδυσσέας» και «Σχολές Γονέων», καθώς δεν υπήρξε συνέχεια ως προς τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ από αδιαφορία του Υπουργείου.

11. Καθυστέρηση στην επαναπρόσληψη των σχολικών καθαριστριών.

12. Καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων των σχολικών καθαριστριών.

13. Μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ.

14. Μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων των εκπαιδευτών των Δημόσιων ΙΕΚ.

15. Εισαγωγή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, σωρεία αντιφατικών δηλώσεων και τέλος κατάργησή του.

16. Τέλος στο ψηφιακό σχολείο.

17. Αδράνεια ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποχρηματοδότησης του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου με παράλληλη ιδεοληπτική αποθάρρυνση εξεύρεσης ιδιωτικών πόρων.

18. Αδιαφορία για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την παροχή προπτυχιακών υποτροφιών.

19. Αδιαφορία κάλυψης των δαπανών για τη συμμετοχή των μαθητών μας σε Διεθνείς και Βαλκανικές Ολυμπιάδες, που τελικά κάλυψαν ιδιώτες.

20. Δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων και των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων των ΑΕΙ.

21. Ιδεοληπτική επίθεση κατά της αριστείας.

22. Προκλητική ανοχή σε πράξεις βίας εντός των πανεπιστημίων.

23. Έκφραση ιδεοληπτικών απόψεων για το μάθημα των Θρησκευτικών.

24. Αυθαίρετες επεμβάσεις στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου (αφαίρεση ύλης περί Ποντίων).

25. Απόπειρα παρέμβασης σε εκκρεμείς πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται εκπαιδευτικοί.

26. Αδράνεια ως προς την ανανέωση των συμβάσεων του διοικητικού προσωπικού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

27. Προκήρυξη Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με σύσταση Επιτροπής Σοφών που κομματοκρατείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

28. Καθυστέρηση ως προς την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

29. Προώθηση νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που επαναφέρει τον κομματισμό στα πανεπιστήμια.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ν. 4326/2015

30. Ουσιαστική κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, που κατέστη προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο.

31. Άμβλυνση των προϋποθέσεων προαγωγής στις Α’ και Β’ τάξεις του Λυκείου, ιδίως με τη μείωση του βαθμού προαγωγής από το 10 στο 9,5.

32. Αλλαγή του τρόπου αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, με περιορισμό των δυνατοτήτων αναπλήρωσης και εισαγωγή ενός δυσχερούς συστήματος αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι καταλήψεις.

Ν. 4327/2015

33. Πρόχειρη και επιπόλαια αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

34. Πρόχειρη και επιπόλαια αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος της Γ’ Λυκείου.

35. Ολοκλήρωση της ουσιαστικής κατάργησης της Τράπεζας Θεμάτων, που κατέστη προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο.

36. Άμβλυνση των προϋποθέσεων απόλυσης από τη Γ’ τάξη του Λυκείου, ιδίως με τη μείωση του βαθμού απόλυσης από το 10 στο 9,5.

37. Κατάργηση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

38. Αλλαγή του τρόπου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων με την εισαγωγή του στοιχείου της εκλογής τους από τους εκπαιδευτικούς και την αποδυνάμωση των τυπικών προσόντων, με σκοπό τον κομματικό έλεγχο της διαδικασίας.

39. Αλλαγή του τρόπου επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης με την εισαγωγή του στοιχείου της εκλογής τους από τους διευθυντές σχολικών μονάδων και την αποδυνάμωση των τυπικών προσόντων, με σκοπό τον κομματικό έλεγχο της διαδικασίας.

40. Επαναφορά των «αιώνιων» φοιτητών.

41. Παράταση της θητείας μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στο πλαίσιο της πρόθεσης αλλαγών στην εκλογή και σύνθεσή τους.

Ν. 4342/2015

42. Αναβολή εφαρμογής της προϋπόθεσης πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας ιδίως για τους εκπαιδευτές των Δημόσιων ΙΕΚ.

43. Αλλαγή της σύνθεσης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών, με σκοπό τον κομματικό έλεγχό τους.

44. Αυθαίρετη λήξη της θητείας όλων των μη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών, με σκοπό τον κομματικό έλεγχό τους κατά την επανασυγκρότησή τους.

45. Αδικαιολόγητη παράταση της θητείας των σχολικών συμβούλων, ώστε να καταστεί εφικτή η επιλογή νέου συστήματος επιλογής, με σκοπό τον κομματικό έλεγχο της διαδικασίας.

Ν. 4350/2015 (κύρωση των ΠΝΠ)

46. Αποδυνάμωση των Συμβουλίων του Ιδρύματος στα πανεπιστήμια με κατάργηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων τους, ιδίως ως προς την εκλογή Πρύτανη και Κοσμήτορα.

Ν. 4351/2015

47. Δεύτερη φορά αλλαγή στον τρόπο επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης με επαναφορά της συνέντευξης, με σκοπό τον κομματικό έλεγχο της διαδικασίας, δεδομένου ότι η εκλογή διευθυντών σχολικών μονάδων δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μόνο αν ο διάλογος περιλάβει και όλα αυτά τα ζητήματα, θα αποδειχθεί καλόπιστος και εποικοδομητικός.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral