Οι αρμοδιότητες των δύο Υφυπουργών Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/06/2014 - 21:46 | Author: Newsroom

Καλόγηρος Βασίλειος

Ο Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων για τους δύο υφυπουργούς Παιδείας

Σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των δυο Υφυπουργών Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος αναλαμβάνει τον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ ο κ. Κουκοδήμος αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ακολουθούν οι αρμοδιότητες των δυο Υφυπουργών.

Στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δερμεντζόπουλο θα ανατεθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1. Στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.

10. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Στον Υφυπουργό Παιδείας κ. Κουκοδήμο θα ανατεθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1. Στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

2. Στη Διεύθυνση Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

3. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

4. Στην εποπτεία και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

5. Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

6. Στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral