Οι άποψεις των μαθητών για τις εργασίες στο σπίτι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/10/2015 - 17:41 | Author: Newsroom

Η έρευνα έγινε από μετεκπαιδευόμενους δασκάλους, με υπεύθυνο καθηγητή τον Ν. Άχλη ,σε περιορισμένο δείγμα που μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

ΓΕΝΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

α) Οι μαθητές επιβεβαιώνουν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες ανατίθενται σήμερα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι μαθητές και των δύο τάξεων της έρευνάς μας υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της ανάθεσής τους, κυρίως, επειδή βοηθούν τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης.

β) Οι μαθητές υποστηρίζουν, όχι όμως με μεγάλη πλειοψηφία, ότι δεν έχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των κατ’ οίκον εργασιών τους.

γ) Οι μαθητές βοηθούνται στην εκτέλεση των κατ’ οίκον εργασιών τους κυρίως από τη μητέρα τους.

δ) Οι μαθητές φαίνεται ότι είναι ειλικρινείς στους δασκάλους και δεν κρύβουν τη βοήθεια που δέχονται από άλλους, ούτε και όταν πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να έχουν φέρει σε πέρας τις κατ’ οίκον εργασίες τους.

ε) Οι μαθητές διαθέτουν για την εκτέλεση των κατ’ οίκον εργασιών τους μέχρι μία ώρα.

στ) Κατά δήλωση των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους μαθητές της τάξης για τις κατ’ οίκον εργασίες που τους αναθέτουν.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν πολύ συχνά και συχνά τις κατ’ οίκον εργασίες που αναθέτουν στους μαθητές τους.

η) Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν συχνά κατ’ οίκον εργασίες τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές.

θ) Οι μαθητές ενοχλούνται από τις κατ’ οίκον εργασίες κυρίως όταν αυτές απαιτούν πολύ χρόνο ή όταν είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

ι) Οι μαθητές θα ήθελαν τις κατ’ οίκον εργασίες σύντομες, ουσιαστικές και εύκολες για να λύνονται απ’ όλους χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

ια) Οι μικροί μαθητές προτιμούν έναν εκπαιδευτικό που τους βάζει πολλές εργασίες, ενώ οι μεγαλύτεροι έναν εκπαιδευτικό που τους βάζει εύκολες εργασίες.

Loading...
  • europalso

    ideascentral