Οι αναπληρωτές που θα επιμορφωθούν στα ΠΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/12/2014 - 12:59 | Author: Newsroom

Η επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη για το σχολ. έτος 2014-2015 θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών και θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2014-2015 είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δε θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral