Οι αλλαγές που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ειδική Εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2015 - 20:45 | Author: Newsroom

Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για την Ειδική Εκπαίδευση

Ανθρωποκεντρικό σχολείο, για μαθητές, εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με γονείς και υπηρεσίες υποστήριξης

Τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ για την Ειδική Εκπαίδευση παρουσιάζει μέσα από το news. gr η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια στη Β Πειραιά, κα Βαμβακά. Η ίδια έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα θέματα της Ειδικής Εκπαίδευσης γεγονός που αποτυπώνεται και από το Κοινοβουλευτικό της Έργο καθώς έχει καταθέσει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών, για τα θέματα της εκπαίδευσης γενικότερα και την Ειδική Εκπαίδευση ειδικότερα.

Η Βουλευτής B Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ έχει σπουδάσει Ψυχολογία και Κοινωνικές Επιστήμες στην Μ. Βρετανία στο ST. GILES COLLEGE. Έχει κάνει έρευνες και ειδικεύεται στην Παιδοψυχολογία.

Η κα Βαμβακά δήλωσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους: Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, από την άλλη.

Παράλληλα ανέφερε ότι τα νεοφιλελεύθερα διλήμματα «ποιοτική εκπαίδευση για λίγους ή μαζική εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου», «αριστεία ή δημοκρατία», στηρίζονται σε μια υπαρκτή σήμερα κατάσταση, αλλά, σε τελευταία ανάλυση, είναι προσχηματικά, αναπαράγοντας διαχρονικά επιχειρήματα των συντηρητικών κοινωνικών δυνάμεων. Για την Αριστερά, η απόλαυση του αγαθού της Παιδείας από όλους και όλες ανεξαιρέτως αποτελούσε πάντα όπλο κοινωνικής και προσωπικής χειραφέτησης και μέσο εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Σήμερα, ίσως περισσότερο από πότε, η γνώση και η κριτική της είναι δύναμη, όχι μόνο για την κατανόηση, αλλά και για την αλλαγή της κοινωνίας. Αυτή η δύναμη οφείλει να βρίσκεται στα χέρια των πολλών.

Για την Ειδική Εκπαίδευση επισήμανε τα εξής:

Το άρθρο 21, παρ. 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν.4074/2012, άρθρο 24) το Κράτος δεσμεύεται και υποχρεώνεται, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των νόμων και των πρακτικών τους που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων ότι:

Α) τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει αναπηρίας και μπορούν να έχουν ενιαία ποιοτική και ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτήν σε ίση βάση με τους άλλους,

Β) τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λαμβάνουν μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα την απαιτούμενη υποστήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους,

Γ) στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται εύλογη προσαρμογή στις ατομικές ειδικές ανάγκες και αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης

Όταν ένας μαθητής χρήζει ειδικής εκπαίδευσης, είναι μαθητής με ιδιαιτερότητες. Δεν χρειάζεται η αναφορά στον όρο «παθήσεις» που μπορεί να είναι δόκιμος στην ιατρική αλλά σε καμία περίπτωση στην εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση είναι η μετατροπή των σχολείων σε χώρους, έτοιμους και πρόθυμους να υποδεχτούν τους μαθητές. Τα σχολείο και οι δομές που πρέπει να έχει, για τους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα σχολείο για όλους.

Τα παιδιά με ‘’αναπηρία’’ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα απομονώνονται χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους αλλά σε ένα σχολικό περιβάλλον που τα βοηθάει να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η αναπηρία είναι επέκταση της ανθρώπινης φύσης μας και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί ανατρέψιμη . Είναι υποχρέωση του Κράτους η διασφάλιση της εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

– Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.

– Η διακηρυγμένη αρχή «ένα σχολείο για όλους» αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγράφονται όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως δυσκολιών και το οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να υλοποιείται με συνέπεια, σταθερότητα και διάρκεια ο στόχος της ένταξης και συμπερίληψης.

– Την ευθύνη για την εκπαίδευση κάθε μαθητή έχει το σχολείο στο οποίο εγγράφεται. Το σχολείο διατηρεί την αυτοτέλεια και αυτονομία ως προς τις αποφάσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι όποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες εφόσον αυτές αναφέρονται σε αμιγώς εκπαιδευτικά θέματα έχουν συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η εγγραφή ή μετεγγραφή σε ειδικό πλαίσιο, όπου και όταν απαιτείται γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού.

– Τα δικαιολογητικά, υποστηρικτικά και υποβοηθητικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή σε κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής των δηλαδή στην προσχολική, σχολική και ακαδημαϊκή ζωή καθώς και σε κάθε μορφή δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

– To εύρος, η ποικιλία η διεπιστημονικότητα και μερικές φορές το μέγεθος και η ένταση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των εμποδίων λόγω αναπηρίας επιβάλλουν την διεπιστημονική, πολύπλευρη εκπαιδευτική αντιμετώπιση.

– Η συμμετοχή όλων των κλάδων είναι ισότιμη και η προσέγγιση έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι ιατρικό.

– Ενιαία και ισότιμη μισθολογική, διοικητική εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η νομοθεσία διευκολύνει την ενιαία συνδικαλιστική έκφραση και υπηρεσιακή κρίση όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα.

– Η ειδική εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από δημόσια σχολεία δωρεάν και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η πολιτεία δεσμεύεται ότι η ειδική εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορευματοποίησης πολύ δε μάλλον κερδοσκοπίας.

– Η χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια δεν υποκαθιστούν την κρατική υποχρέωση για χρηματοδότηση αλλά λειτουργούν ενισχυτικά με την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Χαρακτηρίζονται δε από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

– Η αρχή «από το γενικό στο ειδικό», βασική προϋπόθεση για την θεραπεία κάθε επιστήμης, θα πρέπει να ισχύει και για την παιδαγωγική προετοιμασία όλων των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Σημείο αναφοράς αποτελεί το γενικό σχολείο. Οι εργαζόμενοι σε ειδικά πλαίσια καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διευκολύνονται ώστε ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να επανέρχονται και να υπηρετούν στο γενικό σχολείο.

– Σε έναν χώρο που στηρίζει και στηρίζεται στην ισονομία, και αποδέχεται την ισοτιμία των ανθρώπων, δεν μπορεί παρά όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα. Στόχος μας η υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων εκείνων που θα εξασφαλίσουν στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματική πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης.

Ο στόχος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ για την Ειδική Εκπαίδευση είναι:

– Το σχολείο που θέλουμε για την ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, α/βάθμια, β/βάθμια, γ/βάθμια) πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό, για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με γονείς και υπηρεσίες υποστήριξης.

Για την ουσιαστική αλλά και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω στόχων απαιτούνται:

Έγκαιρη Παρέμβαση στην προσχολική ηλικία. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τα περισσότερα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης εντάσσονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και αποτελούν την αρχή της προετοιμασίας του παιδιού για τη μετάβασή του στο δημοτικό σχολείο της γενικής εκπαίδευσης. Λειτουργεί δηλ. ως εναλλακτική πολιτική μείωσης της σχολικής αποτυχίας και της μεταφοράς των παιδιών σε ειδικές τάξεις και ειδικά σχολεία.

– Πολιτικές και Πρακτικές Συμπερίληψης και Συνεκπαίδευσης με στόχο την ένταξη στο γενικό σχολείο με θεσμοθέτηση και υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία.

-Παράλληλη στήριξη ακόμη και σε σχολεία με τμήματα ένταξης. Αυτό σημαίνει την εξασφάλιση του αναγκαίου και κατάλληλα επιμορφωμένου προσωπικού για τη συνεκπαίδευση-παράλληλη στήριξη των μαθητών.

-Εκπαιδευτικοί και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί με ισότιμη μισθολογική, διοικητική εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

-Ενίσχυση και βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

-Αύξηση χρηματοδότησης της Ειδικής Εκπαίδευσης μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Εκπαίδευση.

Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης και ένταξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Καταλήγοντας η κα Βαμβακά επισήμανε ότι «δεν είναι υποσχέσεις και παροχές – όπως θέλουν να λένε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι – για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ευθύνη μας και υποχρέωση μας να το υλοποιήσουμε».

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral