Ἰωάννης Θ. Χαΐνης, κ. Φίλη, ἡ Ἑλλάς ἔχει δηµοκρατίαν!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/04/2016 - 22:13 | Author: Newsroom

κ. Φίλη, ἡ Ἑλλάς ἔχει δηµοκρατίαν!
Κε ∆ιευθυντά,
στὴν Ἐφηµερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” στὶς 13-14 Μαρτίου, διάβασα τὴν συνέντευξη τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νικολάου Φίλη στὸν δηµοσιογράφο κ. Ἀπόστολο Λακασᾶ, σχετικὰ µὲ τὴν παιδεία• ἕνα µέρος ἀναφερόταν στὸ µάθηµα Θρησκευτικῶν, ποὺ διδάσκεται σήµερα στὰ σχολεῖα.

Ἡ δύσκολη κατάσταση, ποὺ εὑρίσκεται σήµερα ἡ Ἑλλάδα, οἰκονοµικό, προσφυγικὸ – µεταναστευτικό, αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συνεντεύξεις εἶναι τελείως ἄστοχες.
Ὁ Ὑπουργός, ὅπως ἀναφέρει στὴν συνέντευξη, θέλει νὰ καταργήσει τὸν ὁµολογιακὸ χαρακτῆρα τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ τὸν ἀντικαταστήσει µὲ τὸ µάθηµα τῆς θρησκειολογίας, προϋπόθεση γιὰ νὰ παραµείνει ὑποχρεωτικὴ ἡ διδασκαλία (τῆς θρησκειολογίας). Περίεργος καὶ ἀβάσιµος νοµικὰ καὶ συνταγµατικὰ ὁ συλλογισµός του. ∆ὲν εἶµαι ὁ ἁρµόδιος, γιὰ νὰ ἀποδείξω ὅτι ὑπάρχει χάσµα µεταξὺ τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς θρησκειολογίας. Ἄλλοι εἶναι ἁρµόδιοι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Σ.τ.Ε., ἂν χρειαστεῖ. Οἱ ἐπιθυµίες τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καὶ τῶν πίσω ἀπὸ αὐτὸν δὲν δύνανται νοµικὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν, ἂν δὲν ἀλλάξουν οἱ συνταγµατικὲς ἐπιταγὲς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἑλλάδα. Ἂς ἀλλάξει, ἂν µπορεῖ, ὁ κ. Φίλης τὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγµατος καὶ µετὰ βλέπουµε. ∆ὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ κ. Φίλης σὲ µία δηµοκρατικὴ χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, τὸ Σύνταγµα τηρεῖται, ὑπὸ τὸ ἄγρυπνο βλέµµα τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας; ∆ὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς δικτατορίας παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτὶ, ὅπου ὁ κάθε ὑπουργίσκος ἔκαµνε ὅτι τοῦ ἔλεγαν τὰ ἀφεντικά του;
Μὲ τιµὴ
Ἰωάννης Θ. Χαΐνης
Ὁµ. Καθηγητὴς Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Από τη στήλη «Επιστολαί αναγνωστών» του Ορθοδόξου Τύπου (1/4/2016)
Loading...
  • europalso

    ideascentral