Ο Σ.Α.Κ.Ε.Α. για το Σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2016 - 11:01 | Author: Newsroom

Σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας κατέθεσε μια πρόταση ως προς την κατάταξη των αναπληρωτών στους πίνακες των ειδικοτήτων τους ενόψει των προσλήψεων του νέου έτους.

Μία πρόταση, η οποία αφορά μόνο ένα σχολικό έτος (2016-2017), γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Η πρόταση αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον χώρο των εκπαιδευτικών, καθώς ανατρέπει σχεδιασμούς ζωής και υποβαθμίζει κόπους χρόνων πάνω στους οποίους στηρίχτηκε η παροχή της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ζούνε μια ιδιότυπη ομηρία όλα αυτά τα έτη, είτε περιμένοντας τον διορισμό τους βάσει της επιτυχίας τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, είτε αναμένοντας νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, είτε αναμένοντας να συνεχιστεί η διαδικασία του 60-40, ώστε να μπορέσουν να “δούνε” τους πολυετείς κόπους τους να ανταμείβονται. Ο ν.3848 προέβλεπε συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες όμως ακολουθήθηκαν αποσπασματικά από την πολιτεία, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες διατάξεις του να αποτελούν πλέον εμπόδια στην κάλυψη των αμέτρητων κενών στην εκπαίδευση (ο ίδιος ο υπουργός τα έχει προσδιορίσει σε περισσότερα των 20.000). Επίσης, ενώ υιοθετήθηκε και διατηρείται μια μεταβατική περίοδος, η οποία ήδη μετρά 6 έτη, έρχεται τώρα το υπουργείο να αντιμετωπίσει τους εκπαιδευτικούς με τα κριτήρια ενός νόμου που προέβλεπε την διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ ανά 2-3 έτη. Και αυτό δημιουργεί αντιδράσεις γιατί, αν είχε ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία, δε θα είχαμε φτάσει να έχουμε τόσα κενά στην εκπαίδευση ούτε τόσο μεγάλες προϋπηρεσίες αναπληρωτών. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες πλαίσιο διορισμών, τόσο μόνιμου προσωπικού όσο και αναπληρωτών, και καθιστούν σαφές πως είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός νέου τρόπου πραγματοποίησης διορισμού για τους εκπαιδευτικούς.

Θεωρούμε λοιπόν πως η ΜΟΝΗ λύση είναι η άμεση κάλυψη όλων των κενών με ΜΟΝΙΜΟΥΣ διορισμούς με διαδικασίες ΑΣΕΠ κάνοντας χρήση στοιχείων του ν.3848, που άλλωστε τα ΣΤΕ έχει κρίνει πως πρέπει να ισχύσουν, αλλά σε καμιά περίπτωση ολόκληρου του ν.3848, καθώς ο νόμος αυτός αποδείχτηκε πως θα δημιουργήσει κατά την εφαρμογή του περισσότερα προβλήματα από όσα επιχείρησε να λύσει. Μια λύση που να καταργεί αυτόν τον νόμος, με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και των φορέων, με σεβασμό στην επιτυχία στους γραπτούς ΑΣΕΠ αλλά και σεβασμό και μοριοδότηση όλων όσων έχουν εργαστεί αυτά τα χρόνια κάνοντας την πολιτεία περήφανη για το ότι προσφέρει στους πολίτες της την Παιδεία που είναι υποχρεωμένη να τους προσφέρει.

Επί της προτάσεως τώρα που κατέθεσε ο κύριος υπουργός και στην λογική την παροχής μιας εναλλακτικής, όσο το δυνατόν πιο δίκαιης, πρότασης μέχρι την υιοθέτηση του νέου συστήματος προσλήψεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής

Α) Η ύπαρξη του ανώτατου ορίου των 60 μηνών που θεσμοθετούνταν με προηγούμενο νόμο, ο οποίος όμως προέβλεπε την διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ ανά δύο ή τρία έτη, άρα και μόνιμες προσλήψεις, οπότε το όριο των 60 μηνών πολύ δύσκολα θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αξιοκρατική κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών. Επίσης, όλες οι τελευταίες προκηρύξεις προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ προβλέπουν μέγιστο όριο τους 84 μήνες, άρα οι 60 μήνες στους αναπληρωτές πως δικαιολογούνται; Όπως και να έχει, θεωρούμε πως δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία του πόσοι μήνες είναι αποδεκτοί ως μέγιστο όριο προϋπηρεσίας, ενώ είναι αδιανόητη η πρόβλεψη να μην προσμετράται η προϋπηρεσία όταν αυτή αφορά σε λιγότερες από 15 ημέρες.

Η πρόταση μας είναι να μοριοδοτείται ο κάθε μήνας προϋπηρεσίας με 0,2 μόρια χωρίς ανώτατο όριο και η αναλογική αναγωγή των επιπλέον ημερών σε ποσοστό μήνα προϋπηρεσίας, ώστε να προσμετρώνται όλες οι ημέρες εργασίας.

  1. B) Ο συνυπολογισμός της επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θεωρούμε πως είναι στην σωστή κατεύθυνση. Στηρίζουμε την πρόταση που έχει καταθέσει η ΟΛΜΕ και προτείνουμε να υπολογίζεται αθροιστικά στην μοριοδότηση 1 μόριο για κάθε βαθμό πάνω από την βάση, σε οποιονδήποτε προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ και να δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει εκείνον τον διαγωνισμό που πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία

Γ) Στην πρόταση του υπουργείου δεν υπάρχει πρόβλεψη για την μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές. Οι εκπαιδευτικοί που προσέφεραν σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να λάβουν διπλασιασμό των μορίων τους για την περίοδο που εργάστηκαν σε δυσπρόσιτη περιοχή, όπως συνέβαινε και παλιότερα.

Δ) Ως προς το βασικό πτυχίο, βάσει του οποίου εντάσσεται στον αντίστοιχο πίνακα ένας εκπαιδευτικός, προτείνουμε την μοριοδότηση κάθε βαθμού πάνω από την βάση του 5 με 0,5 μόρι,ο όπως συμβαίνει και στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, καθώς με τον τρόπο αυτό διατηρείται μια δίκαιη αναλογία ως προς την προσμέτρηση της επιτυχίας στον ΑΣΕΠ και του βαθμού του βασικού πτυχίου.

Ε) Θεωρούμε υπερβολική και ακατανόητη τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων, ειδικά με τη λογική της διατήρησης του ανώτατου ορίου προσμέτρησης της προϋπηρεσίας. Η κοινωνική πολιτική πραγματοποιείται μέσω προνοιακών πολιτικών και προφανώς μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών στην εργασία, αλλά δεν μπορούν οι ίσες ευκαιρίες να μετατρέπονται σε ανισότητες προς τους μη κατέχοντες κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Ζητάμε υιοθέτηση, όπου δεν υπάρχει, και την διατήρηση, όπου σύμβαινει, του συστήματος μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων όπως αυτά προβλέπεται να προσμετρώνται στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ.

ΣΤ) Ως προς τους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ

  • Ζητάμε την διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος μοριοδότησης , καθώς στην ΕΑΕ δεν έχει διενεργηθεί γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λογική του ν.3848/10 και οι μόνιμες προσλήψεις που είναι απαραίτητες να γίνουν λόγω του γεγονότος πως ΠΟΤΕ δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις στην ΕΑΕ στην δευτεροβάθμια, αλλά και στην πρωτοβάθμια ΕΑΕ, να στηριχτούν στην κατάταξη των εκπαιδευτικών όπως αυτή πραγματοποιείται στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ με τους όρους που αυτοί συντάσσονται μέχρι σήμερα.
  • Ζητάμε την αναγνώριση των αντίστοιχων παλαιότερων σεμιναρίων 300 ωρών ως ισότιμα των 400, κάτι που σταμάτησε άδικα να συμβαίνει και επέφερε αδικίες στην κατάταξη των αναπληρωτών στους πίνακες και με την προϋπόθεση όλα αυτά τα σεμινάρια να έχουν πραγματοποιηθεί προ του 2010.
  • Θεωρούμε παράλειψη την μη αναφορά στο σχέδιο του υπουργού της μη προσμέτρησης των πρώτων 10 μηνών προϋπηρεσίας και ζητάμε την προσμέτρηση τους τα πλαίσια της πρότασης μας.
  • Απαιτούμε τα προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη κάποιου εκπαιδευτικού στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ να είναι προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε τοποθέτηση, απόσπαση κ.ο.κ. και ΜΟΝΙΜΟΥ εκπαιδευτικού σε δομή ΕΑΕ

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις και προτάσεις γίνονται στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πιο δίκαιης μοριοδότησης των προσόντων του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Γράφουμε προτάσεις, γιατί πιστεύουμε πως οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα νέο δίκαιο σύστημα προσλήψεων. Και αυτή η συναίνεση των κομμάτων θα βοηθήσει στο να σταματήσει η συζήτηση αυτή να δημιουργεί αντιπαραθέσεις και διχόνοια στον κλάδο των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα εξαλειφθούν, αν πραγματοποιηθεί η κάλυψη των υπαρκτών κενών θέσεων στην εκπαίδευση. Η στασιμότητα που έχει επιβάλλει το κράτος στους εκπαιδευτικούς στον θεσμό του αναπληρωτή, εξοντώνει ψυχολογικά, πνευματικά και οικονομικά τον κλάδο και είναι απαραίτητη επιτέλους η αναγνώριση την προσφοράς τους από την πολιτεία. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο από το να αναγνωριστεί η ανάγκη για ΜΟΝΙΜΗ παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας είτε ανήκουν στην τυπική είτε στην ειδική εκπαίδευση ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό.

Με εκτίμηση,

τo Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Ε.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

.

Loading...
  • europalso

    ideascentral