Ο Ν.4172/2013 γνήσιο τέκνο της «μνημονιακής ανάγκης» να μην εξελιχθεί σε τέκνο της οργής.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/05/2015 - 21:47 | Author: Newsroom

Ο Ν.4172/2013 γνήσιο τέκνο της «μνημονιακής ανάγκης» να μην εξελιχθεί σε τέκνο της οργής.

ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ05

Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως «μνημονιακού» δεν νομιμοποιεί την ανάκληση επωφελών διοικητικών πράξεων εις βάρος καλόπιστων διοικουμένων.

Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως «μνημονιακού» νομιμοποιείται ηθικά προς χρήση μόνο για την αποκατάσταση δυσμενών διοικητικών πράξεων εις βάρος διοικουμένων (απολύσεις, διαθεσιμότητα), που ήδη συντελέστηκε με το Ν.4325/2015 της Κυβέρνησης.

Ν.4172/2013, τέκνο μνημονιακής ανάγκης.

2013, η μνημονιακή κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ από καιρό «έχει δημιουργήσει κλίμα» αύξησε το ωράριο διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έκλεισε περισσότερα από 1.500 σχολεία , προκάλεσε μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, και δημιουργεί μια τεράστια δεξαμενή με πλεονάζοντες χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., οι οποίοι σε κλίμα πανικού εξαναγκάζονται σε συμμετοχή στη διαδικασία αρχικά των λεγόμενων «εθελουσίων» μετατάξεων και μετέπειτα για την εξυπηρέτηση μνημονιακών υποχρεώσεων των λεγόμενων «υποχρεωτικών» μετατάξεων.

Το καλοκαίρι του 2013 ξεδιπλώνονται και εφαρμόζονται και οι τρεις πτυχές της συμφωνηθείσας μνημονιακής πολιτικής, κατά των υπαλλήλων του δημοσίου δηλαδή απολύσεις χιλιάδων και μαύρο στην ΕΡΤ, διαθεσιμότητες χιλιάδων συναδέλφων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και απέμενε η εφαρμογή της κινητικότητας που έλαβε σάρκα και οστά με την προαναφερθείσα μετάταξη – μετάσταση από τη βαθμίδα της Δ.Ε. στη βαθμίδα της Π.Ε. και τη διοίκηση ώστε να δικαιολογηθεί ότι υλοποιείται και η συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση ως προς το σκέλος της χρησιμοποιήσεως υπαλλήλων που πλεόναζαν σε ένα σημείο του κρατικού μηχανισμού σε άλλο σημείο στο οποίο θα ήταν ως εκ τούτου πιο χρήσιμοι και πιο αποδοτικοί, καλύπτοντας και ανάλογες ανάγκες αντί προσλήψεων.

Θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε και αποτελεί προνομιακή μεταχείριση των μεταταγμένων το γεγονός ότι οι μετατάξεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο οργανικές υπό σύσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα και κωμοπόλεις.

Φυσικά και δεν πρόκειται για προνομιακή μεταχείριση αλλά για λύση ανάγκης που επιλέχτηκε από το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια της προαναφερθείσας κυβερνητικής πολιτικής περί κινητικότητας.

Και τούτο διότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και κωμοπόλεις με τα πολυάριθμα σχολεία ΕΑΕΠ και τις αντίστοιχες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπήρχαν ανάλογες θέσεις παροχής πραγματικής υπηρεσίας από τους συναδέλφους που μετατάσσονταν στα πλαίσια της υλοποίησης της μνημονιακής υποχρέωσης της κινητικότητας.

Στην αντίθετη περίπτωση υπήρχε κίνδυνος ελλείψει πραγματικού αντικειμένου εργασίας και πραγματικής απασχόλησης να θεωρηθεί από την Τρόικα ότι υλοποιήθηκε πλασματικά η τρίτη μνημονιακή υποχρέωση της κινητικότητας ως μη πληρούσα τις προϋποθέσεις της εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού και της εξοικονόμησης πόρων με τελικό αποτέλεσμα αφού οι μετατασσόμενοι δεν θα παρείχαν πραγματική υπηρεσία και ήταν αδύνατη η πραγματική υλοποίηση της κινητικότητας να οδηγηθούν στην απόλυση!

Έτσι λοιπόν δεν ήταν προνομιακή μεταχείριση ο ορισμός ως τόπου παροχής πραγματικής υπηρεσίας των μετατασσομένων τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι κωμοπόλεις αλλά αδήριτη ανάγκη!

Λέχθηκε για την ανάκληση των μετατάξεων από διάφορους υποστηρικτές της υλοποίησης της συγκεκριμένης ενέργειας, «πως οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν κινδυνεύουν πλέον με διαθεσιμότητα ή απόλυση υπό τις παρούσες συνθήκες αν επιστρέψουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»!

Τους απαντώ:

Πρώτον 4000 μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μπαλάκι του τένις να εκτοξεύονται από τη ρακέτα του εκάστοτε Υπουργού, κατά βούληση από τη μία πλευρά του τερέν Δ.Ε. στην άλλη πλευρά του τερέν, Π.Ε. και τούμπαλιν !

Δεύτερον οι μετατάξεις ως ατομικές επωφελείς διοικητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν, σύμφωνα με τη νομολογία, ούτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης των δεδομένων που υπήρχαν κατά την έκδοσή τους, δηλαδή επειδή η Διοίκηση μετέβαλε αντιλήψεις, (ΣτΕ 4045/1976, 4412/1987, 3064/1991) ούτε για λόγους σκοπιμότητας (ΣτΕ 1317/1976, 3376/1982).

Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων, ανάκληση διοικητικών πράξεων για λόγους διαφορετικής εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Τρίτον σε κάθε περίπτωση, αν το Υπουργείο θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας που πρέπει να εξετάσει, είναι υποχρεωμένο από το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους να προβεί σε έλεγχο κάθε μετάταξης ξεχωριστά, γιατί κάθε μετάταξη συνιστά αυτοτελή ατομική διοικητική πράξη.

Η ακύρωση συλλήβδην με μία υπουργική απόφαση όλων των μετατάξεων, είναι όχι μόνο παράνομη αλλά και αντισυνταγματική γιατί καταργεί αναδρομικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως «μνημονιακού» δεν νομιμοποιεί την ανάκληση επωφελών διοικητικών πράξεων εις βάρος καλόπιστων διοικουμένων.

Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως «μνημονιακού» νομιμοποιείται ηθικά προς χρήση μόνο για την αποκατάσταση δυσμενών διοικητικών πράξεων εις βάρος διοικουμένων (απολύσεις, διαθεσιμότητα), που ήδη συντελέστηκε με το Ν.4325/2015 της Κυβέρνησης.

Επίσης οι ειδικές διατάξεις της παρ.11 του 82 του Ν.4172/2013 «περί υποχρεωτικών μετατάξεων» ίσχυσαν εφάπαξ και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2013-14, (καθορίζοντας εφάπαξ, αποκλειστικά και οριστικά το νομικό καθεστώς της ΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ υπηρεσιακής μεταβολής η οποία επήλθε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή της ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ – μετάστασης από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη ή την Διοίκηση, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ από την ΜΕΤΑΘΕΣΗ δηλαδή την υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά τον ΤΟΠΟ παροχής της υπηρεσίας του ευρισκομένου ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ εκπαιδευτική βαθμίδα ) και ως εκ τούτου από το έτος 2014-2015 και εντεύθεν δεν έχουν εφαρμογή.

Επομένως το αίτημα της ΔΟΕ για κατάργηση του Ν.4172/2013 δεν έχει πλέον νομικό υπόβαθρο και ουσιαστικό νόημα.

Ν.4172/2013, να μη γίνει τέκνο της οργής.

Προβάλλεται, απερίσκεπτα θα έλεγα, η άποψη ότι οι μετατάξεις μόνο αναστάτωση, μπελάδες έφεραν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ! Είναι άραγε αλήθεια ;

Οι μετατάξεις συναδέλφων ειδικοτήτων που εμπλούτισαν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, εικαστικά, θεατρική αγωγή, προκάλεσαν υποβάθμιση, αναστάτωση ;

Οι μετατάξεις συναδέλφων ειδικοτήτων δεν εμπλουτίζουν ανέλπιστα με ανάλογο αριθμό υπό σύσταση οργανικών θέσεων τη Π.Ε. «προίκα» για τους συναδέλφους των αντίστοιχων ειδικοτήτων για πάντα ;

Θα υπήρχε αυτή η συμβολή οργανικών θέσεων στον «κουμπαρά» της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς τις μετατάξεις;

Είναι άραγε δικαιολογημένες οι αιτιάσεις των συναδέλφων των προϋφισταμένων στην Π.Ε. ειδικοτήτων εναντίον συναδέλφων τους μεταταγμένων ομοίων ειδικοτήτων περί οριστικής αποτροπής μεταθέσεων τους εξ αιτίας των μετατάξεων ώστε να επιδιώκουν την ανάκληση ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των μετατάξεων προς αποτροπή αυτού του κινδύνου ;

Στο σημείο αυτό και για μία ακόμη φορά πρέπει να τονιστεί ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ που να αφορά μεταταγμένους συναδέλφους ειδικοτήτων, όμοιων με προϋφιστάμενες στην Π.Ε.

ΟΛΟΙ οι μεταταγμένοι συνάδελφοι προέρχονται από την «ίδια νομική μήτρα» το άρθρο 82 Ν. 4172/2013 και μάλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «σιαμαία αδέλφια» ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση !

Τυχόν απόπειρα διαχωρισμού – ανάκλησης μετάταξης συγκεκριμένων ειδικοτήτων προκαλεί αναγκαστικά τον «θάνατο» – ανάκληση μετάταξης ΚΑΙ των υπολοίπων μεταταγμένων είτε στην εκπαίδευση είτε στην Διοίκηση.

Κάτι που άλλωστε γνωρίζει το Υπουργείο για αυτό στην επιλογή του να εισηγηθεί ανάκληση των μετατάξεων περιέλαβε ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των μεταταγμένων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη Διοίκηση.

«Περιέργως» όμως η Δ.Ο.Ε. στις ανακοινώσεις της ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ και ως νέος δοκησίσοφος προσπαθεί με παραπλανητικές σοφιστείες τύπου «τυπική ανάκληση», κατά το «τυπικά έγκυος», ή «υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν παράνομη την διαδικασία που ακολουθήθηκε» ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ διευκρινίζει αν οι αποφάσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους προσφεύγοντες και αν έχουν εφαρμογή τα διατασσόμενα με αυτές αποκλειστικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το πρόσωπο τους, να διασπάσει τους μεταταγμένους σε «νεοεισερχόμενες» σε «προϋφιστάμενες» ειδικότητες και διοικητικούς ΚΑΙ ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ότι οι συνέπειες είναι ΚΟΙΝΕΣ για όλους:Παύση της υπηρεσιακής τους κατάστασης στη Π.Ε. και τη Διοίκηση !

Η στάση της Δ.Ο.Ε. στο θέμα των μετατάξεων μπορεί να χαρακτηριστεί «σχιζοειδής» καθώς λαμβάνοντας ανελλιπώς τη συνδρομή ΟΛΩΝ των «παρανόμως» μεταταγμένων επί δύο ( 2 ) χρόνια τους καλεί και να λάβουν μέρος στις εκλογές ώστε νομιμοποιημένη με πρόσφατη εντολή ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ με περισσότερο μένος πυροδοτώντας μάλιστα ακόμη περισσότερο «κοινωνικό αυτοματισμό» μεταξύ συναδέλφων ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση της εισήγησης του Υπουργείου ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ των μετατάξεων σε εκπαίδευση και Διοίκηση !

Τα συμπεράσματα δικά σας !

Στο προκείμενο τώρα. Υπάρχει λύση η οποία να ικανοποιεί τόσο τους μεταταγμένους στη Π.Ε. με σύσταση – πλήρωση οργανικών όσο και τους συναδέλφους των προϋφισταμένων στη Π.Ε. ειδικοτήτων, χωρίς μάλιστα να θίγονται οι μεταταγμένοι στη Διοίκηση ;

Βεβαίως.

Να αποσυρθεί η εισήγηση του ΥΠΟΠΑΙΘ για ανάκληση ΟΛΩΝ των μετατάξεων.

Να γίνει δεκτή η πρόταση της Ο.Λ.Μ.Ε. ως βάση συζήτησης και οριστικής επίλυσης του θέματος των «υποχρεωτικών» μετατάξεων.

Να μετατραπούν όλα τα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία της χώρας σε ολοήμερα σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος (ΕΑΕΠ), ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να διδάσκονται ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, εικαστικά, θεατρική αγωγή και να τους παρέχονται επαρκείς διδακτικές ώρες για την άθλησή τους, ώστε να μην χρειάζονται οι γονείς να πληρώνουν εξ ιδίων με τη μορφή εξωσχολικών δραστηριοτήτων τα μαθήματα αυτά.

Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και θα δοθεί η ευκαιρία σε κάθε παιδί να διαπιστώσει την κλίση και το ταλέντο του σε διάφορους τομείς χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι γονείς του, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Για την επαρκή στελέχωση των ΕΑΕΠ, να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία για τις ειδικότητες ξένων γλωσσών, μουσικής, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών και θεατρικής αγωγής.

Με τη σύσταση των θέσεων αυτών, θα διευκολυνθεί η μετάθεση των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο της κατοικίας τους και η τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών από μετάταξη και από μετάθεση.

Για το λόγο αυτό πρέπει να συσταθούν τουλάχιστον διπλάσιες οργανικές θέσεις από τον αριθμό των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, ώστε να μετατεθούν ισάριθμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στην περιοχή μετάθεσης που επιθυμούν.

Είναι δυνατή η επίτευξη των παραπάνω ;

Σίγουρα !

Για του λόγου το αληθές παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από το από 21/5/2013 τεκμηριωμένο και προσανατολισμένο στην ενότητα των εκπαιδευτικών της Π.Ε. άρθρο των Άννας Ανδριτσάκη, Χρήστου Κάτσικα « Οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι λάστιχο»……………………………………..

«Στην κατεύθυνση αυτή μοναδική δίκαιη λύση για τα προβλήματα και των διορισμένων στην Π.Ε. και των προερχόμενων από τη Δ.Ε. εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι η ικανοποίηση της ίδιας της πραγματικής εκπαιδευτικής ανάγκης, της θεσμοθέτησης των αναγκαίων οργανικών θέσεων για κάθε διδακτικό αντικείμενο του δημοτικού σχολείου, αφού στις συγκεκριμένες (και σε συγκεκριμένα σχολεία) χιλιάδες οργανικές θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν (με βάση τα μόριά τους και διαφανή κριτήρια) η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση (Π.Ε.) ή μετάταξη (Δ.Ε.).

Μόνο για τη λειτουργία των 1.330 σχολείων ΕΑΕΠ χρειάζονται σήμερα περισσότεροι από 6.000 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων επιπλέον των ήδη υπηρετούντων με οργανική θέση (ενδεικτικά 1.300 θέσεις γυμναστών, 1.000 εικαστικών, 1.300 πληροφορικής, 1.300 αγγλικών κ.ά.).

Αν δε στους παραπάνω προσθέσουμε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των κλασικών ολοήμερων, τη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά) στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία αλλά και τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον χωρισμό των υπεράριθμων τμημάτων (2.636 τη φετινή χρονιά), τη μείωση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα κ.ά., τότε ο αριθμός των νέων οργανικών θέσεων που πρέπει να ιδρυθούν ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για κάθε διδακτικό αντικείμενο του Δημοτικού Σχολείου φαίνεται να αγγίζει τις 8.000!»

Συμπέρασμα

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι συνάδελφοι των κοινών ειδικοτήτων Π.Ε., μεταταγμένοι και προϋφιστάμενοι , ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.

Το αντίθετο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ώστε ενωμένοι να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση αυτού του μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων που πρέπει να συσταθούν.

Ο φανατισμός με τον οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων συναδέλφων και ή οργή που παράγουν έχει μετατρέψει το Ν. 4172/2013 σε «τέκνο της οργής».

Η διεξαγόμενη συζήτηση γύρω από τις περίφημες οργανικές θέσεις, όπως διεξάγεται είναι άνευ πραγματικού αντικειμένου αφού οργανικές θέσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΚΟΜΗ, ( ο κ. Κουράκης είπε ότι τις έστειλε για να γνωμοδοτήσει το Γ.Λ.Κ.), ώστε να μπορέσει να τις διεκδικήσει η κάθε «αντιμαχόμενη» πλευρά ουσιαστικά.

Πρόκειται στη κυριολεξία για συζήτηση «περί όνου σκιάς».

Προϋπόθεση βέβαια, για τις μεταθέσεις στις αν όποτε και σε όποιο αριθμό συσταθούν οργανικές θέσεις, είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης της πλήρωσης των κενουμένων πλέον θέσεων των τυχόν μετατιθέμενων είτε με μόνιμους είτε με αναπληρωτές καθηγητές υπό τον περιορισμό των μέτρων λιτότητας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πραγματικές αιτίες ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ στους προϋφιστάμενους συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων είναι :

α) η μη σύσταση, ακόμη, των περίφημων διαφιλονικούμενων οργανικών θέσεων,

β) η αναστολή των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης της πλήρωσης των κενουμένων πλέον θέσεων των τυχόν μετατιθέμενων είτε με μόνιμους είτε με αναπληρωτές καθηγητές υπό τον περιορισμό των μέτρων λιτότητας.

ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ !

Λειτουργικά κενά υπάρχουν, ( βλ. απόσπασμα άρθρουτων Ανδριτσάκη, Κάτσικα ), ΔΕΝ μετατρέπονται όμως σε οργανικά κενά για να τοποθετηθούν τόσο οι μεταταγμένοι όσο και οι τυχόν μετατιθέμενοι συνάδελφοι, πιθανόν ελλείψει δυνατότητας χρηματοδότησης λόγω των μέτρων λιτότητας.

Αυτή είναι η πραγματική αιτία της ΜΗ πραγματοποίησης μεταθέσεων ΚΑΙ ΟΧΙ οι μετατάξεις !

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω παραθέτω πίνακα με στατιστικά στοιχεία μεταθέσεων των συναδέλφων των κοινών ειδικοτήτων στην Π.Ε. από τα οποία προκύπτει η συρρίκνωσή τους από της ενάρξεως της «λαίλαπας των μνημονίων» (με μοναδική εξαίρεση το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών αγγλικής πέρυσι).

Ειδικότητα

Σχολικό έτος

Σύνολο αιτήσεων

Ικανοποιημένες

αιτήσεις

Ποσοστό ικανοποίησης

Αγγλικής

2010

653

195

29,86%

2011

655

25

3,82%

2012

585

34

5,81%

2013

535

44

8,22%

2014

523

240

45,89%

2015

499

Φυσικής Αγωγής

2010

963

89

9,24%

2011

900

11

1,22%

2012

821

41

4,99%

2013

775

3

0,39%

2014

749

24

3,2%

2015

873

Μουσικής

2010

186

60

32,26%

2011

179

9

5,03%

2012

167

11

6,59%

2013

149

7

4,79%

2014

141

12

8,51%

2015

160

Και μία περαιτέρω επισήμανση :

Δεδομένου ότι το όλο ζήτημα ανακινήθηκε από τους προϋφιστάμενους συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων αγγλικής, μουσικής και φυσικής αγωγής, οι οποίοι διατείνονται ότι θίγονται από τις μετατάξεις σε τόπους συμφερόντων τους, υπενθυμίζω ότι η Διοίκηση έλαβε στην πράξη μεταβατικά μέτρα προς όφελός τους, δεδομένου ότι με τη υπ’ αριθ. 59755/Δ1/15-4-2014 (συνημμένη) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι μεταταχθέντες αποκλείστηκαν για το σχολικό έτος 2013-2014 από τη διαδικασία των μεταθέσεων καθώς και της οριστικής τοποθέτησης στην περιοχή όπου μετατάχθηκαν, χωρίς αυτός ο αποκλεισμός να προβλέπεται ρητώς από διάταξη νόμου.

Εκφράζω δικαιολογημένο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, παράπονο για τη μέχρι τώρα στάση της ΔΟΕ, διότι όφειλε ως συνδικαλιστικό όργανο να συγκεράσει τις απόψεις όλων των εκπαιδευτικών και να προτείνει επωφελείς λύσεις για όλους, διότι και οι μεταταχθέντες είναι ισότιμα μέλη της .

Επίσης όφειλε και να πει την αλήθεια την οποία άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά, ότι δηλαδή δεν φταίνε οι μεταταγμένοι για την έλλειψη μεταθέσεων όπως απέδειξα παραπάνω.

Θα πρέπει όμως και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λάβει υπόψη τα όσα προανέφερα και να δώσει την πρέπουσα πολιτική λύση στο θέμα των μετατάξεων και των μεταθέσεων με τη σύσταση ανάλογου αριθμού οργανικών θέσεων λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.

Καλώ το σύνολο των συναδέλφων της Π.Ε., το σύνολο των συναδέλφων ειδικοτήτων μεταταγμένων και προϋφιστάμενων να ενωθούμε σε κοινό αγώνα για την αποτροπή της ανάκλησης των μετατάξεων τόσο στην Π.Ε. όσο και στη Διοίκηση.

Καλώ επίσης το σύνολο των συναδέλφων της Π.Ε., το σύνολο των συναδέλφων ειδικοτήτων μεταταγμένων και προϋφιστάμενων σε έναν ενωτικό αγώνα για τη σύσταση επαρκών οργανικών θέσεων ώστε όλοι μας, μεταταγμένοι και προϋφιστάμενοι στην Π.Ε. να κατοχυρώσουμε το δικαίωμά μας στην παροχή της υπηρεσίας μας κοντά στην οικογενειακή μας εστία.

Συναδελφικά ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ05

iPaideia.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral