Ο υπουργός Παιδείας για την προσμέτρηση προϋπηρεσιών των αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/04/2016 - 15:40 | Author: Newsroom

Αναφορικά με τη σύνταξη των Πινάκων των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ), στην παρ.1 του άρθρου 19 («Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ και ΕΕΠ»), του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α), ορίζεται «Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12, 14 και 14 του ν.

1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:

α) Κλάδος ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ),

β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ) …

γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ), δ

) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50»».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απάντηση του υπουργού, με βάση τη νομοθετική εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμό. Πρωτ. 128005/Δ2/8.8.2014 (ΦΕΚ 2217 Β’) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», με την οποία καθορίστηκε ο νέος τρόπος σύνταξης των πινάκων των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών για τις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω Υ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια ένταξης (προϋποθέσεις ένταξης) των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (Προπτυχιακού Τίτλοι, Ακαδημαϊκά Κριτήρια, εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕΟ), καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων που εντάσσονται στους κατ’ έτους συντασσόμενους πίνακες κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητ

Loading...
  • europalso

    ideascentral