Ο Υπουργός Παιδείας για την προσμέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/04/2016 - 12:00 | Author: Newsroom

iPaideia.gr

Δείτε ΕΔΩ την ερώτηση και ΕΔΩ την απάντηση του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για το σχετικό θέμα

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, αρμοδίως χορηγηθείσας, μέχρι μισού μήνα, η οποία και μόνο αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους οικείους πίνακες με σκοπό την πρόσληψη ή το διορισμό στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην αριθ. 412/2008 Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από το αρμόδιο Όργανο, γίνεται αναφορά στην προσμέτρηση στους πίνακες αναπληρωτών μόνο της πραγματικής παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας. Ειδικότερα, αναφέρεται ρητώς ότι: «ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την ένταξή του στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών νοείται μόνο η πραγματική παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας με την ιδιότητα του αναπληρωτή εκπαιδευτικού»7

Στο υπ’ αριθ. 1470/22.12.2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν αποδοχής του από τον αρμόδιο Υπουργό, διευκρινίζεται ότι τα θέματα αδειών λόγω ασθενείας («αναρρωτικών») των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, και ορίζεται ότι «οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (π.χ. ασθένεια ή επιπλοκές κύησης) αρμοδίως πιστοποιούμενου, δικαιούνται πάντοτε άδειας, όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά, εκτός αν καταλαμβάνονται, ως προς το ζήτημα αυτό, από τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουσας σ.σ.ε., ζήτημα ερευνητέο κατά περίπτωση». Στον περιορισμό του ανωτέρω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286Α’)

Για τα ανωτέρω είναι ενήμερες οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικών εγκυκλίων της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΕ.Θ.

Επισημαίνεται ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το εδ. 2, παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3086/2002, μετά την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό, αποτελούν πράξεις υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, αρμοδίως χορηγηθείσας, μέχρι μισού μήνα, η οποία και μόνο αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους οικείους πίνακες με σκοπό την πρόσληψη ή το διορισμό στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν, αποκλειστικά και μόνο, οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες άλλωστε είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες, όπως προμνημονεύθηκε.

Loading...
  • europalso

    ideascentral