Ο εργασιακός μεσαίωνας αντικαθίσταται με πεντάμηνες συμβάσεις του ΟΑΕΔ;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/11/2014 - 23:28 | Author: Newsroom

Ο εργασιακός μεσαίωνας αντικαθίσταται με πεντάμηνες συμβάσεις του ΟΑΕΔ;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πνέει τα λοίσθια και το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σ’ έναν κυκεώνα σκέψεων προσπαθείτε να καλύψετε παντί τρόπω τα κενά στα σχολεία.

Στις 7 Νοεμβρίου 2014 ανακοινώσατε πως θα καλύψετε τα κενά με εθελοντές, δηλαδή απλήρωτους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση αυτή έτυχε της δέουσας λοιδορίας.

Αιρετοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος διαδίδουν ότι έρχεται νέος κόλαφος για την εκπαιδευτική κοινότητα: κάλυψη των κενών με πεντάμηνες ή εξάμηνες συμβάσεις μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ. Σε συνέντευξή σας μάλιστα προειδοποιήσατε: «Εγώ θα πάρω αποφάσεις, (sic) δε φοβάμαι», που σημαίνει εγώ θα πάρω αποφάσεις και γαία πυρί μειχθήτω.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Φ. απαντά:

1.Ούτε εμείς φοβόμαστε, γιατί το μέτρο είναι αντισυνταγματικό βάσει απόφασης του ΣτΕ, (2592/1999), το οποίο γνωμοδότησε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα κανείς άλλος φορέας πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να πραγματοποιεί προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία. Και επειδή είστε νομικός σάς υπενθυμίζουμε τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου στο οποίο τυγχάνει να προΐστασθε με έμφαση στα Άρθρα 4 (Παράγραφος 1 και 2) και 5 (Παράγραφος 2), Ν.3848/2010:

α) Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. γ) Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

δ) Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι “H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους” και επομένως το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και αποτελεσματική πλήρωση των κενών στις σχολικές μονάδες της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο στο άρθρο 22 κατοχυρώνει το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και απαγορεύει στους κυβερνώντες να καταργήσουν αδικαιολόγητα τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν συγκεκριμενοποιήσει το κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας και, όσον αφορά τυχόντα κενά των ρυθμίσεων, διατάσσει να ερμηνεύονται υπέρ των εργαζομένων. Καθώς στην προκειμένη περίπτωση προτίθεσθε να δημιουργήσετε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων (αναπληρωτές δηλαδή με άλλους όρους πρόσληψης, αμοιβής και δικαιωμάτων) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων θεωρεί ότι κινείσθε σε ολισθηρό δρόμο, με έκνομα αποτελέσματα.

2.Δε θα μας βάλετε στην κλίνη του Προκρούστη για να φέρετε την Παιδεία στα μέτρα σας. Οίκοθεν νοείται ότι η απολλύσα ψήφος πλησιάζει. Δε θα ακυρώσετε την προσπάθεια τόσων εκπαιδευτικών που εντάχτηκαν στους πίνακες αναπληρωτών μετά από επιτυχία στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Σας γνωρίζουμε πώς θα αντισταθούμε οδούσι και όνυξι.

3.Είχατε τη δυνατότητα και εσείς προσωπικά και οι προκάτοχοί σας να αξιοποιήσετε το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Έχετε αξιολογημένους εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π, και θα μπορούσατε να μετατρέψετε τα δημόσια σχολεία σε κολέγια. Αντ’ αυτού επιλέξατε άλλους αδιαφανείς τρόπους. Τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π εσείς και η κυβέρνησή σας τον θεσπίσατε ως αξιοκρατικό μέσο διορισμού και τώρα εσείς ο ίδιος τον καταστρατηγείτε. Παλινωδία! Σήμερα, ευρισκόμενοι επί ξυρού ακμής, προτίθεστε να προσλάβετε άνεργους εκπαιδευτικούς μη αξιολογημένους, χωρίς διδακτική εμπειρία για να καλύψετε τα κενά των εκπαιδευτικών. Τα χρήματα για τον καινοφανή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας θεσμό του “Ψηφιακού Φροντιστηρίου” επαρκούν για να καλύψετε τα υπάρχοντα κενά.

4.Πραγματικά, δε θα μας προκαλέσει έκπληξη αν, ελλείψει χρημάτων, προτείνετε την επαναφορά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Καποδίστρια!

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Φ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral