Ο ΕΟΠΠΕΠ χορηγεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ για ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2016 - 18:09 | Author: Newsroom

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί τις Βεβαιώσεις Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση της Βεβαίωσης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Οι αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τις 28/04/2016 έως 31/12/2016.

Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) ανανεώνονται κάθε οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 1 (Α’ 3/08-1-2013) για τη θεώρηση των εκδιδόμενων αδειών. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).

Οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) εντάσσονται στο Μητρώο Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο του κατόχου Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).
 • Ονοματεπώνυμο πατρός.
 • ΑΦΜ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
 • Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
 • Κατηγορία Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
 • Μοναδικός κωδικός αριθμός της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού Κατηγορίας I,II, III,IV).

Η Bεβαίωση Επάρκειας που χορηγεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση, θεώρηση ή/και ανανέωση άδειας εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα. Η τήρηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχου Μητρώου Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι κάτοχοι των Βεβαιώσεων αποτελεί εχέγγυο της εγκυρότητας και γνησιότητας των τίτλων προσόντων που χορηγεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. , ως Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως αρωγός της διαφάνειας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με γνώμονα την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/xorigisi_pistop_texn_psykt_egkatastaseon.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral