Ο ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Εταίρος στο ReferNet του CEDEFOP

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2016 - 15:57 | Author: Newsroom

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNetτου CEDEFOP

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNetτου CEDEFOPισχυροποιεί την ενεργό συμμετοχή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Φιλοξένησε πρόσφατα στην έδρα του στην Αθήνα τo 2o Φόρουμ Συνεργασίας των εθνικών εταίρων, μια διήμερη συνάντηση εκπροσώπων του CEDEFOP και των κρατών-μελών, σε συνέχεια της πρώτης που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις αρχές Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαΐου, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ενισχύοντας την δικτύωση και στενή συνεργασία των εθνικών εταίρων, τόσο μεταξύ τους όσο και με το CEDEFOP, με κεντρικό στόχο την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της ευρωπαϊκής κινητικότητας.

O Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κ. Βασίλειος Δαγδιλέλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Καραγκούνης αφού καλωσόρισαν τους εκπροσώπους του CEDEFOP και τους εκπροσώπους των εθνικών εταίρων του ReferNet, τόνισαν τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής αυτής συνεργασίας στο κρίσιμο ζήτημα της κινητικότητας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Από πλευράς CEDEFOP, Ο Διευθυντής του Τομέα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Συστήματα & Θεσμοί) κ. Λουκάς Ζαχείλας άνοιξε τις εργασίες της συνάντησης εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η Ελλάδα μετά από πολυετή απουσία από το δίκτυο ReferNet, συμμετέχει και πάλι μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιπρόσθετα, δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (CEDEFOP) προς όλους τους εταίρους και ιδιαίτερα στους νέους συμμετέχοντες στο Δίκτυο. Η Συντονίστρια του ReferNet κα Sylvie Bousquet υπογράμμισε τη συμβολική αξία της έναρξης των Φόρουμ Συνεργασίας του ReferNet από το σημαντικό Νότο της Ευρώπης, τη Ρώμη και την Αθήνα .

Από πλευράς E.O.Π.Π.Ε.Π., ο Επιστημονικός Σύμβουλος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νίκος Γεωργιάδης, παρουσίασε το Σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ελλάδας, έθεσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕΚ στη χώρα, και σταχυολόγησε τις υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις καθώς και τα μελλοντικά σχέδια.

Το ReferNetσυνιστά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενημέρωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του CEDEFOP, στο οποίο συμμετέχουν θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν τα 28 κράτη-μέλη και με την επιπλέον συμμετοχή της Ισλανδίας και Νορβηγίας. Κάθε συμμετέχων θεσμικός φορέας, όπως ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι κεντρικός Οργανισμός της εκάστοτε χώρας για θέματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και παρέχει στο Δίκτυο πληροφόρηση για ζητήματα σχετικά με το ρόλο της ΕΕΚ, τους στόχους, τη διοίκηση και δομή της στη χώρα, τις εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται στις πολιτικές της ΕΕΚ, καθώς και λεπτομερή ανάλυση και τεκμηρίωση της προόδου υλοποίησης των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων.

Σημαντική εξέλιξη των εργασιών του Δικτύου είναι η νέα πλατφόρμα που έχει σχεδιασθεί από το Cedefop, η οποία θα παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με συνεχή επικαιροποίηση στοιχείων, αναλύσεων και δεδομένων. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης, θα είναι ανοιχτή προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωσή τους.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral