Νομοθετικές παραλείψεις σχετικά με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/06/2016 - 12:52 | Author: Newsroom

Νομοθετικές παραλείψεις σχετικά με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Τις νομοθετικές παραλείψεις σχετικά με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού επισημαίνει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε ερώτηση που κατέθεσε.

Ο υπογράφων Βουλευτής υπογραμμίζει ότι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, αν και αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Σχολικού Συμβούλου και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, δεν απολαμβάνουν επιδόματος θέσης ευθύνης και μοριοδότησης όπως τα άλλα στελέχη εκπαίδευσης. Για αυτό τον λόγο, ρωτά τον Υπουργό Παιδείας αν θα άρει αυτή την δυσμενή διάκριση εις βάρος τους.

Θέμα: Νομοθετικές παραλείψεις σχετικά με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4027/2011, τα όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ασκώντας καθήκοντα και έργο στο συμβουλευτικό- επιστημονικό τομέα, στο διοικητικό-κοινωνικό-μορφωτικό τομέα και στον εποπτικό τομέα.

Παράλληλα, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 7 του ίδιου νόμου, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και πειθαρχικών αρμοδιοτήτων, με τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και στους διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες. Συνεπώς, αυτοί επιτελούν έργο το οποίο περιλαμβάνει αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβούλου, του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε πρόσφατα υπομνήματά τους οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού επισημαίνουν τα προαναφερθέντα καθήκοντά τους και παραπονούνται για νομοθετικές παραλείψεις που οδηγούν στη δυσμενή διάκρισή τους σε σχέση με άλλα στελέχη διοίκησης εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων διαμαρτύρονται για τις ισχύουσες ρυθμίσεις σε σχέση με το επίδομα θέσης ευθύνης και τη μοριοδότησή τους για τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 16 του Ν. 4354/2015, ενώ προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος θέσης ευθύνης για σειρά στελεχών εκπαίδευσης, παραβλέπει τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν επίσης αυξημένες ευθύνες. Επίσης, στο άρθρο 19 του Ν. 4327/2015 δεν προβλέπεται ειδική μοριοδότηση γι’ αυτούς κατά τη διεκδίκηση θέσης στελέχους εκπαίδευσης.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

– Το Υπουργείο Παιδείας πρόκειται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού σε σχέση με το επίδομα θέσης ευθύνης και τη μοριοδότησή τους για τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης;

Ο ερωτών Βουλευτής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral