Νέο Πρόγραμμα εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης με τίτλο ‘’Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας’’

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/12/2014 - 16:09 | Author: Newsroom

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ELEARNING ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Το E-Learning τουΚέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε σεσυνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Logistics για την από κοινού ανάπτυξη καιδιάθεση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δημιουργία του Προγράμματος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα αυτό.

Το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

 • στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
 • στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων
 • στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
 • στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΕΑ
 • στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες και θα είναι σε θέση να:

Øκατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές με έμφαση σε θέματα προγραμματισμού και εκτέλεσης λειτουργιών της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Øεπιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Øκατανοούν νέες τεχνολογίες (elogistics), πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές για αλυσίδες εφοδιασμού

Øλαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το διδακτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ περιλαμβάνει πληθώρα παραδειγμάτων, εφαρμογών, λυμένων ασκήσεων και μελετών περίπτωσης για την καλύτερη εξοικείωση και κατανόηση εννοιών και μεθόδων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των logistics και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/2/2015 – Έναρξη Μαθημάτων: 16/2/2015

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://elearn.elke.uoa.gr/efod_alysida.php?catID=all&prID=458

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: elearn-secretariat@elke.uoa.gr.

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral